Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

späť

Číslo Názov
162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejovpdf
145/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pdf
140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov pdf
105/2010 o organizácii miestneho referenda word
98/2009 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách word
97/2009 o zákaze používania alkoholických nápojov na vynedzených verejne prístupných miestach word
94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov word
93/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2010 word
86/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2009 word
79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach pdf
78/2008 o verejných kultúrnych podujatiach word
77/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2008 word
73/2007 o úprave nájmu v nájomných bytoch obstaraných s podporou štátu word
  Zásady na realizáciu ustanovení VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií word
68/2005 o poskytovaní dotácií pdf
67/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2006 word
63/2005 ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu Mesta Bardejov word
61/2005 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov word
59/2004 o určení náležitostí miestnych daní word
54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov word
53/2004 o predaji a používaní pyrotechnických predmetov na území mesta Bardejov word
52/2003 o dani z nehnuteľností pre rok 2004 word
51/2003 o určení náležitostí miestnych poplatkov word
49/2003 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Bardejov word
48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu word
47/2003 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí word
46/2003 o chove psov na území mesta Bardejov word
45/2003 o usmerňovaní ekonomickej činnosti a podmienkach podnikania word
44/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Mestom Bardejov a za sociálne služby poskytované Mestom Bardejov word
43/2003 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2003 word
42/2002 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Bardejov word
39/2002 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Bardejov word
38/2001 o dani z nehnuteľností pre rok 2002 word
37/2001 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu word
36/2000 o dani z nehnuteľností pre rok 2001 word
34/1999 o dani z nehnuteľností pre rok 2000 word
33/1998 o dani z nehnuteľností pre rok 1999 word
32/1998 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane word
31/1997 o dani z nehnuteľností pre rok 1998 word
30/1997 o požiarnom poriadku mesta Bardejov word
29/1997 o poriadku na pohrebiskách word
28/1996 o dani z nehnuteľností pre rok 1997 word
26/1996 o kontrole a vybavovaní sťažností word
24/1996 o správnych poplatkoch a úhradách za úkony a konania vykonávané Mestským úradom v Bardejove word
23/1995 o dani z nehnuteľností pre rok 1996 word
22/1995 o dani z nehnuteľností pre rok 1995 word
19/1994 o používaní erbu mesta Bardejov word
18/1994 o predaji a kúpe, výmene a voľnej ponuke vecí medzi občanmi - burze word
17/1994 o predaji bytov word
16/1994 o zbere a likvidácii TKO word
15/1994 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoc word
14/1994 o zriadení mestskej polície word
13/1994 o dani z nehnuteľností pre rok 1994 word
12/1993 o podmienkach podnikania v meste Bardejov word
11/1993 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene word
10/1993 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami word
9/1993 o dani z nehnuteľností pre rok 1993 word
8/1992 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách word
7/1992 o ustanovení pravidiel obsadzovania mestských bytov word
6/1992 o sprievodcovskej činnosti v mestskej pamiatkovej rezervácii a Bardejovských Kúpeľoch word
5/1991 o podmienkach chovu psov, mačiek, hospodárskych a iných zvierat word
4/1991 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany životného prostredia na území mesta word
3/1991 o trhovom poriadku word
2/1991 o hlavnom kontrolórovi mesta word
1/1991 o určení náležitostí miestnych poplatkov word

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2023-12-31, 22:44, michal.jurecko@bardejov.sk

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám