Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vážený hostia,
prijmite naše pozvanie na návštevu krajiny, kde na Vás z každého kúta dýcha dávna história s očarujúco krásnou prírodou a s pohostinnými ľuďmi.

Prijmite naše pozvanie a navštívte severovýchodnú časť Slovenska, sídlo štyroch kráľovských miest, región Horného Šariša a Spiša. Štyri kráľovské mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa sa spojili, aby nadviazali  na spoločnú minulosť i slávu stredoveku a snažia sa ju oživiť v dnešných podmienkach.

Svojim návštevníkom predstavujú bohatstvo svojej histórie a ponúkajú množstvo kultúrno-historických pamiatok. Zároveň sú aj ideálnym miestom pre aktívnu dovolenku spojenú s poznávaním ich minulosti a atmosférou stredoveku.

Históriu a slávu stredoveku je potrebné zachovávať a živiť tak v súčasnosti ako aj v budúcnosti. Toto krédo je aj súčasťou deklarácie štyroch miest, nachádzajúcich sa v súčasnom Prešovskom kraji, ktoré v stredoveku získali výsady Slobodných kráľovských miest. Mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa v júli 2001 podpísali deklaráciu a spoločne vytvorili Združenie „Slovenské kráľovské mestá".

 

Mestá

Bardejov, Kežmarok, Levoča
a Stará Ľubovňa

vytvorením regionálnej siete

« SLOVENSKÉ KRÁĽOVSKÉ MESTÁ »

vyhlasujú spoločnú vôľu :

1. Realizovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, starajúci sa o rešpektovanie a zhodnocovanie ich prírodného a kultúrneho dedičstva.

 

2. Posilniť prispievanie aktivít cestovného ruchu do oblasti zamestnanosti, a to vytváraním stáleho a štruktúrovaného dialógu medzi všetkými zapojenými partnermi : miestne samosprávy, súkromné spoločnosti a občianska spoločnosť.

 

3. Vytvorením budúcej značky « SLOVENSKÉ KRÁĽOVSKÉ MESTÁ », podporovaním a odmeňovaním najlepších praktík a inovačných procesov, pracovať na zlepšení kvalít cestovného ruchu.

 

4. Posilňovaním kontaktov a spojení medzi našim obyvateľstvom a inými národmi Európy, prispievať k úspechu procesu rozširovania.

 

5. Na základe vzájomného uznania a zhodnocovania špecifík identít našich území vytvoriť sieť, otvorenú spolupráci s inými kráľovskými mestami na Slovensku i vo svete.

 

V Levoči 14. novembra 2001

                                                                              Erby miest

Fotogaléria

www.royaltowns.sk

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám