Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Bardbyt, s.r.o.

Obchodné meno: BARDBYT, s.r.o.
Sídlo organizácie: Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
IČO: 36476633
DIČ: 2020028549
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 15.11.2001
   
tel: 054 474 6955
e-mail: bardbyt@stonline.sk
www: www.bardbyt.sk/
   
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Žák – konateľ

 

Popis činnosti:

Spoločnosť Bardbyt, s.r.o. bola založená 6.9.2001 uznesením MsZ číslo 30/2001 v Bardejove.

Je to spoločnosť so 100% účasťou mesta. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý zodpovedá za celkovú činnosť spoločnosti valnému zhromaždeniu. Hospodárenie spoločnosti, obchodné a účtovné knihy, účtovnú závierku na pravidelných zasadnutiach kontroluje dozorná rada.

Spoločnosť Bardbyt, s.r.o. Bardejov zabezpečuje tieto služby:
- správu bytov a nebytových priestorov
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb
- údržbárske práce
- OP a OS elektrických zariadení.

K 1.5.2006 zamestnáva spoločnosť 36 zamestnancov. Organizačná štruktúra a všeobecné zásady jej riadenia sú zamerané na hospodárnosť, efektívnosť, zveľaďovanie bytového a nebytového fondu.

Vnútorné organizačné členenie spoločnosti:
- útvar riaditeľa,
- útvar ekonomický
- útvar technický.

Výročné správy: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám