Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

zverejnené Názov oznámenia
07.05.2024 Oznámenie o vybavení petície č. 2024/1 (Marta Kundrátová)pdf 
11.11.2021 Dodatočné zverejnené Oznámenie o výsledku prešetrenie petície č.2018/3  pdf
11.11.2021 Záznam o odložení petície - Mičkova ulica pdf
11.11.2021 Oznámenie o vybavení petície č. 2021/2 (Prístup k záhradkám a CM krížu v lokalite Šibeňa hora) pdf
09.11.2021 Oznámenie výsledky prešetrenia petície č. 2021/1 (Prehodnotenie umiestnenia dopravnej značky zákaz státia na ul. Bernolákova v Bardejove a zároveň jej okamžité odstránenie) pdf
09.11.2021 Dodatočné zverejnené Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti č.2020/8 (Odpredaj mestského pozemnku na ulici Mičková v Bardejove) pdf
02.11.2021 Dodatočné zverejnené Oznámenie o výsledku prešetrenie petície č.2020/3 (Petícia 1.proti projektu štúdie "Riešenie dopravnej obslužnosti lokality Tehelná v Bardejove ; 2. Proti postupom Mesta Bardejov) pdf
02.11.2021 Dodatočné zverejnené Oznámenie o výsledku prešetrenie petície č.2019/3 (Petícia proti projektu rekonštrukcie cesty I/77 Bardejov - Bardejovské Kúpele pdf
02.11.2021 Dodatočné zverejnené Oznámenie o výsledku prešetrenie petície č.2018/2  (Petícia proti užívaniu pozostatku dočasnej komunikácie zriadenej na parcele č. 371/1 zapísanej na LV 6279 ako ostatné plochy za účelom schválenej výstavby "Individuálna bytová výstavba - Tehelná Bardejov - príprava územia) pdf
27.07.2021 Oznámenie o vybavení petície č. 2021/1pdf
4.5.2021 Oznámenie o výsledku riešenia sťažnosti (VSD) pdf
10.8.2020 Oznámenie o vybavení petície (predajňa potravín Bardejovské Kúpele) pdf
12.11.2019 Oznámenie výsledku vybavenia petície (obyvateľov bytového domu D/7 na ulici Bezručova č. 22) pdf
06.06.2019 Oznámenie o výsledku prešetrenia petície č. 2019/2 (Pavol Pilip)pdf 
04.09.2018 Oznámenie o výsledku prešetrenia petície č. 2018/4 (OSBD - osadenie retardérov pred blokom D-3)pdf 
12.02.2018 Oznámenie o výsledku prešetrenia petície č. 2018/1 (Žarnovský)pdf 

 

Aktualizoval: Bc. Anna Babejová, 2021-11-11, 08:49, anna.babejova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám