Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

CYKLOTRASY 

 

CYKLOTRASA  „ Na križovatke kultúr“

FARBA CYKOTRASY na mape:                                         zelená
EVIDENČNÉ ČÍSLO CYKLOTRASY:                                  5892
VÝCHODZIA STANICA:                                                     Bardejov, nám. SNP, Športová hala Mier
CIEĽOVÁ STANICA:                                                           štátna hranica s Poľskom
                                       
                                               

TRASA:Bardejov - ul. Dlhý rad - ul. Slovenská - ul. Duklianska /štátna cesta č.I/77/ - ul. Priemyselná - Bardejovská Nová Ves - Andrejová - Smilno - Nižná Polianka - štátna hranica SK - PL /Polianske sedlo/ - tu sa napojí na červene značenú poľskú cyklotrasu „Na styku kultur“ - Ozenna - Swiatkova Mala - odbočiť na Swiatkova Wielka - Brzezova - Nowy Zmigród - Debowiec - Jaslo

CELKOVÁ DĹŽKA:                                                   Bardejov - Jaslo:                     77 km
DĹŽKA ÚSEKU BARDEJOV-ŠTÁTNA HRANICA:                                    Bardejov - štátna hranica          24,9  km
NAJNIŽŠÍ BOD TRASY:                                                    Bardejov                                 260 m.n.m.
NAJVYŠŠÍ BOD TRASY:                                                   štátna hranica SK/PL                 590 m.n.m.
CELKOVÉ PREVÝŠENIE NA TRASE:                                                                                      330 m
CELKOVÉ  NASTÚPANÉ METRE:                                     smer Bardejov –št. hranica s PL  444 m
CELKOVÉ  NASTÚPANÉ METRE - opačný smer:                                                                  156 m
NAJVÄČŠIE STÚPANIE NA TRASE:                                cca 9 %
NÁROČNOSŤ TRASY:                                                       kategória SPORT
POVRCH CIEST:                                                                asfalt
DRUH BICYKLOV:                                                             cestné (road), crossové, MTB
                                 
                                
                                                    

 

CYKLOTRASA  „ Bardejov – Kurovské sedlo “    / št. hranica /

FARBA CYKLOTRASY :                                                           modrá 
EVIDENČNÉ ČÍSLO CYKLOTRASY:                                       2892
VÝCHODZIA  STANICA  TRASY:                                            Bardejov -Športová hala
CIEĽOVÁ STANICA  TRASY:                                                  štátna hranica s PL - Kurovské sedlo
CELKOVÁ DĹŽKA BARDEJOV - KRYNICA:                              36,2 km
DĹŽKA ÚSEKU BARDEJOV-ŠTÁTNA HRANICA:                  23,2 km
NAJNIŽŠÍ BOD TRASY – BARDEJOV:                                  270 m n.m.
NAJVYŠŠÍ BOD TRASY – ŠTÁTNA HRANICA SK/PL:        682 m n.m
CELKOVÉ PREVÝŠENIE NA TRASE:                                     422 m
CELKOVÉ NASTÚPANÉ METRE:                                           660 m
CELKOVÉ NASTÚPANÉ METRE - OPAČNÝM SMEROM:    251 m
NAJVÄČŠIE STÚPANIE NA TRASE:                                     cca 10 %
NÁROČNOSŤ TRASY:                                                           kategória SPORT
POVRCH CIEST:                                                                       asfalt , penetrovaná cesta, makadam , prírodný povrch
DRUH BICYKLOV:                                                                 cross, MTB

                            

.                       

Makovická cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 52,5 km a prechádza cez tieto obce: Bardejov, Zborov, Regetovka, Becherov, Ondavka, Nižná Polianka, Jedlinka, Zborov, Bardejovské Kúpele a späť do Bardejova. Trasa je bohatá na historické a prírodné zaujímavosti. Z Bardejova ideme smerom na Svidník po ceste I/77 do obce Zborov. Asi 1km pred ňou na pravej strane sa nachádzajú zrúcaniny Zborovského hradu. V Zborove sú ďalej cintorín z I. a II. sv. vojny, kostol sv. Margity, kostol sv. Žofie. Pokračujeme smerom do Poľska cez obec Chmeľová a za obcou odbočíme doľava smerom na Regetovku. Tu sa nachádza Regetovské rašelinisko, národná prírodná rezervácia. Z Regetovky pokračujeme cez obce Becherov, Ondavka, Vyšná Polianka a Varadka do Nižnej Polianky. V Nižnej Polianke je možné v lete okúpať sa v prírodnom kúpalisku a občerstviť sa na salaši Makovica. Cestou späť v malej obci Jedlinka je gréckokatolícky drevený kostolík z roku 1763. Pri malej zachádzke do Bardejovských Kúpeľov sa vám naskytnú široké možnosti relaxu, občerstvenia sa v miestnych reštauráciách, kultúrneho vyžitia i ochutnávky minerálnych vôd, ktoré do Bardejovských Kúpeľov lákali slávnych už v dobe Rakúsko-Uhorska.

makovica1

 

 

 

 

 

 

 

Pútnická cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 65 km a ide z Bardejova a ďalej do obcí Tarnov, Gaboltov, Cigeľka, Frička, Lukov a späť do Bardejova. Z Bardejova ideme smerom na Starú Ľubovňu po ceste I/77 do obce Tarnov. Za obcou pri benzinke odbočíme doprava smerom na Gaboltov. Tu je možnosť navštíviť pútnické miesto. Ďalej pokračujeme do Cigeľky a môžeme ochutnať minerálnu vodu, ktorá má priaznivé účinky na tráviaci trakt. Vraciame sa späť a na rázcestí odbočujeme vpravo smerom na Petrovu do Fričky. Tu sa nachádza jeden zo skvostov drevenej sakrálnej architektúry a to kostolík sv. Michala archanjela. Bol postavený v 18-tom storočí. Stadiaľ ideme spät na rázcestie a môžeme sa občerstviť na salaši, ktorý je na rázcestí a odbočujeme doprava na cestu prvej triedy I/77 smerom na Starú Ľubovňu a pred obcou Malcov odbočujeme doľava do obce Lukov. V Lukove sa nachádza ďalší zo skvostov drevenej architektúry a to kostolík sv. Kozmu a Damiána, ktorý bol postavený v rokoch 1708 – 1709, ktorého zvláštnosťou je podpivničenie svätyne. Obidva kostolíky sú gréckokatolíckeho vierovyznania. Stadiaľ sa vraciame späť na rázcestie do Malcova a po ceste I/77 sa vraciame späť do Bardejova

putnicka1

Busovsko - Magurská cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 47,5 km, vedie okolo dvoch z najvyšších vrchov v okolí Bardejova a to Stebnická Magura a Busov. Vedie z Bardejova a ďalej cez Bardejovské Kúpele, Zlaté, Nižný Tvarožec, Vyšný Tvarožec, Cigelka, Frička, Gaboltov, Tarnov a späť do Bardejova. Z Bardejova ideme smerom na Svidník a hneď za hranicou mesta odbočujeme doľava do Bardejovských Kúpeľov. V Bardejovských Kúpeľoch môžeme  ochutnať minerálne vody a nabrať si do fliaš lebo táto cesta je len na začiatku. Prejdeme Bardejovské Kúpele a ideme cez les smerom na Čerešňu a stadiaľ po spevnenej ceste smerom do obcí  Zlaté a ďalej na Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec. Z Vyšného Tvarožca môžeme pokračovať po ceste späť na rázcestie a odbočiť doľava smerom na Fričku a Cigelku alebo isť po červenej značke po tzv. „ceste hrdinov SNP“, ktorá začína pred obcou Zborov pri ceste I/77. V Cigeľke môžeme ochutnať minerálnu vodu, ktorá má priaznivé účinky na tráviaci trakt. Z Cigelky sa vraciame na rázcestie a odbočujeme doľava do Fričky. Tu sa nachádza jeden zo skvostov drevenej sakrálnej architektúry a to kostolík sv. Michala archanjela, ktorý bol postavený v 18-tom storočí. Z Fričky sa vraciame a ideme do obce Gaboltov, kde je známe pútnické miesto a potom už späť do Bardejova po ceste I/77.

busov1

Čergovská cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 35,5km a vedie z Bardejova cez Kružľov, Krivé, Richvald a Hervartov späť do Bardejova. Vyrážame smerom na Starú Ľubovňu po ceste I/77 a v obci Kružlov odbočujeme doprava smerom na Krivé. V tejto obci je gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša z roku 1826. Pokračujeme ďalej cez obec Richvald a po ôsmich km odbočujeme doprava na obce Hervartov, kde je jediný rímskokatolícky drevený kostolík Sv. Františka z Asisi. Pochádza z okolo roku 1500 a je najstarší zo všetkých kostolíkov nachádzajúcich sa v okolí Bardejova. Tento bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Hneď pred kostolíkom sa nachádza infromačné centrum s možnosťou občerstvenia sa a získania dodatočných informácií o obci a okolí. Z Hervartova sa vraciame späť na rázcestie a odbočujeme doprava smerom na cestu II/545do Bardejova alebo náročnejšia cesta vedie cez Bardejovský Mihaľov s vyhliadkou na mesto Bardejov od hotela Bellevue. Dĺžka trasy sa týmto veľmi nezmení, ale je fyzicky podstatne náročnejšia (vyznačená svetlomodrou farbou) pre náročné stúpanie do miestnej časti Bardejovský Mihaľov. 

cergov1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raslavická cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 63,5km. Vedie cez Bardejov, Kobyly, Tročany, Raslavice, Abrahámovce, Marhaň, Porúbka, Kučín, Kožany, Kurima, Dubinné a späť do Bardejova.

Vyrážame z Bardejova smerom do Prešova po ceste II/545 cez obce Kľušov a Kobyly. Na rázcestí pri obci Janovce odbočujeme doľava do obce Tročany, kde si môžeme pozrieť gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša evanjelistu ktorý bol postavený v roku 1739. Vraciame sa späť na rázcestie a odbočujeme doľava opäť na cestu II/545 do rázovitej obec Raslavice s nádhernou galériou a bohatými možnosťami občerstvenia. Pri obecnom úrade odbočujeme z cesty II/545 doľava cez obce Abrahámovce a Koprivnica do Marhane a ďalej do Kučína a Kožan. V Kožanoch je drevený kostolík Stretnutia Pána so Simeonom pochádzajúci z roku 1698. Po obhliadke kostolíka pokračujeme späť na rázcestie pri obci Kučín a odbočujeme doprava do Kurima. Tu môžeme navštíviť kaštieľ v Kurime a v ďalšej obci Dubinné je sedemstoročný dub a zároveň možnosť kúpania sa a rybolovu v blízkom rybníku.

raslav1

Ondavská cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 73,5km. Prechádza cez  Zborov, Regetovka, Becherov, Ondavka, Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Roztoky, Dubová, Šarišské Čierne, Smilno, Zborov a späť do Bardejova. Vyrážame z Bardejova smerom na Svidník po ceste I/77. Pred obcou Zborov sa na pravej strane nachádzajú zrúcaniny Zborovského hradu, v Zborove sú ďalej cintorín z I. a II. sv. vojny, kostol sv. Margity, kostol sv. Žofie. Pred mostom cez potok Kamenec odbočujeme doľava smerom do Poľska a za obcou Chmeľova odbočujeme opäť doľava do obce Regeťovka, ktorá je v zime známym lyžiarskym strediskom. Tu sa severovýchodne nad obcou nachádza Regetovské rašelinisko. Z Regetovky pokračujeme späť na rázcestie, odbočujeme doľava a pokračujeme cez obce Becherov, Ondavka, Vyšná Polianka a Varadka do Nižnej Polianky. Tu je prírodné kúpalisko poskytujúce možnosť príjemného letného kúpania. Z Nižnej polianky sa dáme smerom do Bardejova a odbočíme do obce Jedlinka, kde si môžeme prezrieť drevený kostolík Ochrany Bohorodičky, ktorý bol postavený v roku 1763. Stadiaľ po ceste I/77 ideme smerom na Svidník a pred obcou Nižný Mirošov môžeme odbočiť doľava do a navštíviť hvezdáreň v Roztokoch. Vraciame sa späť a na konci obce Nižný Mirošov odbočujeme doprava smerom na Dubová, Cigľa a Šarišské Čierne. 2 km za po prejdení obce Šarišské Čierne odbočujeme doprava a pokračujeme smerom do Smilna.  V Smilne odbočujeme doľava a cez Zborov sa vraciame späť po I/77 do Bardejova.

ondava1

Hraničná cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 70,5 km ale dá sa ísť aj cez Poľské územie a tým sa ešte predĺži. Trasa vedie z Bardejova cez Zborov, Stebník, Kurov, Livov, Krivé, Mihaľov a späť do Bardejova.

Vyrážame z Bardejova a cez Ťeheľňu a cez les sa dostaneme do Bardejovských Kúpeľov . Stadiaľ sa opäť cez les cestou cez Stebnícku Maguru dostaneme do Zborova a pokračujeme smerom na Stebník a 3km za obcou odbočujeme doľava na Hutisko a pokračujeme ďalej na štátnu hranicu. Po hranici prejdeme až po Kurovske sedlo (Štátna hranica pri Hutisku – Štátna hranica pri Kurove: 10 km len odhadom. ). Z Kurovského sedla ideme dole na rázcestie a odbočujeme doprava po ceste I/77 a pred obcou Malcov odbočujeme doľava do Lukova. Tu si môžeme pozrieť gréckokatolícky drevený kostolík sv. Kozmu a Damiána, ktorý bol postavený v rokoch 1708 - 1709. Vraciame sa späť po ceste ktorou sme prišli a v obci Kružlov odbočujeme doprava a pokračujeme až do Krivého, kde je ďalší gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša z roku 1826. Pokračujeme ďalej  až do Hervartova kde sa nachádza jediný rímskokatolícky drevený kostolík sv.Františka z Assisi. Je to zároveň najstarší drevený kostolík v okolí Bardejova, ktorý je datovaný okolo roku 1500. Späť do Bardejova môžeme isť po ceste I/77 alebo cez Mihaľov s vyhliadkou na mesto.

Táto trasa sa dá ešte predĺžiť prejdením cez hranicu do Poľska pri Hutisku do Blechnarka, potom do Wysowa, cez Tylicz a spät na Kurovské sedlo. Alebo z Tylicza sa dá zájsť až do poľského najznámejšieho Poľského kúpeľného strediska Krynica. Tu máte široké možnosti relaxu i ochutnania miestnych poľských špecialít.

hranicna1

Kupelná cyklotrasa Bardejovské Kúpele - Krynica

Celková dĺžka trasy je 70 km.  Z Bardejovských Kúpeľov ideme najprv do Bardejova a potom  smerom na Starú Ľubovňu po ceste I/77 a za obcou Tarnov odbočujeme doprava smerom na Kurov a asi po 1,5 km odbočujeme opäť doprava a pokračujeme smerom do Poľska. V Poľsku ideme cez obce Muszynka a Tylicz do Krynice. Tiež ju nazývajú aj Krynica Zdrój alebo Krynica Górska.

Tu môžete v poľskej „pijalni“ ochutnať a porovnať Krynické minerálne vody s prameňmi v Bardejovských Kúpeľoch. Na ich tzv. deptaku si môžete kúpiť rôzne špeciality z tejto oblasti. A na hlavnej ulici je malý obchodík, kde predávajú famóznu zmrzlinu. Kto má záujem o trochu adrenalínu môže navštíviť sankostradu - sánkovú dráhu pri zimnom štadióne a nakoniec sa vyviesť kabínkovou lanovkou na Jaworzyna Krynicka a ochutnať regionálnu kuchyňu s prekrásnym výhľadom na Beskid Nízky, celé okolie Krynice a pri dobrej viditeľnosti je vidieť aj Tatry.

kupelna1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpatská cyklistická cesta z Bardejova do Prešova

Z Bardejova prechádzame cestou s hustejšou automobilovou dopravou cez Kľušovskú Zábavu do obce Šiba. Zo Šiby potom do Hertníka, ďalej Fričkovce a Osikov a postupne klesáme do obce Raslavice. Pred Demjatou odbočíme z hlavnej na spevnenú cestu a za Demjatou prejdeme ponad potok Sekčov cez drevenú lávku. Odtiaľto trasa pokračuje po starej poľnej ceste. V nepriaznivom počasí môžeme úsek medzi Demjatou a Tulčíkom prejsť aj po hlavnej ceste smerom do Prešova. V obci Tulčík sa môžeme občerstviť vodou z minerálneho prameňa. Z Tulčíka odbočujeme na Záhradné a dostaneme sa až na Fintické sedlo, z ktorého je pekný výhľad na Čergovské vrchy a Kapušiansky hrad. Zo sedla zídeme do Fintíc, potom do Nižnej Šebastovej až do centra Prešova.

BJ-PO1

Hornozemplínska cyklomagistrála z Bardejova do Medzilaboriec

Trasa začína v meste Bardejov. Z Bardejova vyrážame smerom na Bardejovskú novú Ves. Stadiaľ pokračujeme vľavo a cez obce Andrejová, Šarišské Čierne, Kurimka, Cernina a Rovné prechádzame cez Ondavskú vrchovinu. Na križovatke za obcou Hrabovčík odbočíme vpravo (vľavo možnosť prechodu do Svidníka). Okrajom Mestiska prídeme na hl. cestu č. 73. Odbočíme vľavo a po 2 km ju opustíme vpravo po št. ceste č. 557. Cez Duplín a Tisinec prejdeme do Stropkova. Na križovatke v meste odbočíme vľavo a po št. ceste 575 pokračujeme na severovýchod. Cez obce Chotča, Bukovce a Makovce prichádzame na rázcestie do obce Havaj. Pokračujeme vľavo a proti toku Polianskeho potoka stúpame cez Malú Poľanu do sedla pod masív Kamennej. Cez Rokytovce schádzame do Krásneho Brodu, kde odbočíme vľavo a proti prúdu Laborca dorazíme do Medzilaboriec.

BJ-MZD1

Šarišská cyklomagistrála z Bardejova do Sabinova

Trasa začína v Bardejove, pokračujeme cez ul. Komenského stúpaním po štátnej ceste č. III/54526 na Bardejovský Mihaľov. Z Bardejovského Mihaľova klesáme po poľnej ceste na asfaltovú cestu, kde odbočíme vľavo na Kľušovskú Zábavu. Po asi 2 km odbočíme vpravo na Hertník a po prejazde obcou smerujeme na sedlo Čergov, cez Ostrý kameň na vrchol Lysej a zelenou turistickou značkou schádzame do rekreačného strediska Drienica - Lysá. Pokračujeme k hlavnej ceste a po odbočení vľavo smerujeme do Sabinova. Dĺžka trasy je 35 km.

BJ-SAB1

Okolo Tople

Trasa začína v Bardejovskej Novej Vsi. Dolu prúdom Tople minieme po ľavej ruke chránené nálezisko Slatina pod Lieskovcom a odbočíme vľavo do Beloveže. Za obcou nás čaká krátke prudké stúpanie a následný zjazd do Hažlína. Súbežne s potokom Hažlinka klesáme cez Ortuťovú a Sašovú na rázcestie v Dubinnom. (Stúpanie na Hažlín možno priamo obísť z Bardejovskej Novej Vsi do Dubinného). Cez Kurimu a Kučín pokračujeme do Marhane. Tu odbočíme vpravo, prejdeme cez Topľu a pred Koprivnicou odbočíme vpravo. Odtiaľto nás čaká sústavné stúpanie cez Kochanovce až do Vyšnej Vole. Odtiaľto už klesáme cez Lukavicu do Bardejova. Dĺžka trasy je 54 km.

BJ-TOPL1

 

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám