Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Bardejov - Krivé - Hervartov - Bardejov

Trasa meria cca 40km. Smerujeme z Bardejova po štátnej ceste č. I/77 na Starú Ľubovňu. V Kružlove odbočíme na Krivé, kde môžeme urobiť zastávku a prehliadnuť drevený chrám východného obradu sv. Lukáša z roku 1826, ktorý sa nachádza na západnej strane nad obcou. Trojpriestorová sakrálna stavba je na kamennej podmurovke, ošindľovaná a upravená v 20. storočí. Pokračujeme po štátnej ceste nádhernou prírodou pohoria v smere na Hervartov. Tu môžeme urobiť ďalšiu zastávku a prehliadnuť si gotický kostol sv. Františka z Assisi postavený okolo roku 1500, ktorý je jedným z najstarších drevených kostolov tohto typu na Slovensku a ktorý je zapísany od r. 2008 do Zoznamu Svetového kultúrneho a prírodneho dedičstva Unesco. Výtvarne a esteticky pôsobivé sú interiérové gotické nástenné maľby, kde sú znázornené napr. výjavy: Adam a Eva v raji, súboj sv. Juraja s drakom. Súčasťou interiéru je oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory (1460-1470). Zaujímavé sú nástenné maľby sv. Jána Krstiteľa a sv. Pavla apoštola. Medzi obrazmi je Posledná večera (1653) a Tabuľový obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej (1460-1470). Tento drevený kostol patrí medzi najvzácnejšie sakrálne stavby na území Slovenska. Z Hervartova pokračujeme poslednou etapou do Bardejova.

Bardejov - Tročany - Kožany - Kurima - Dubinné - Bardejov

Trasa začína v Bardejove po štátnej ceste č. II/545 smerom na Prešov. Na trase po 17 km je možná prehliadka dreveného kostolíka východného obradu sv. Lukáša Evanjelistu postaveného v roku 1739 v Tročanoch, ktorý sa nachádza priamo v obci na rovnom teréne. Trojpriestorová zrubová konštrukcia je postavená na nízkej kamennej podmurovke a je pokrytá drevenými šindľami. V interiéri sa nachádzajú ikony zo 17. - 19. storočia (napr. Ukrižovania - 1634, sv. Michal - 17. storočie, sv. Lukáš Evanjelista - 1638, Spasiteľ s nebeskými silami - 17. storočie) a drevený polychrómovaný svietnik z 18. storočia. Pokračujeme cez Raslavice a Buclovany smerujeme do Marhane, kde sa napojíme na štátnu cestu č. III/5565. V Kožanoch sa nachádza drevený chrám východného obradu stretnutia Pána so Simeonom postavený v 17. storočí. Drevený kostol stojí na kamennej podmurovke a je prikrytý šindľovou strechou. V interiéri sú ojedinelé vzácne nástenné maľby z 18. storočia, ktoré vytvárajú nádhernú figurálnu kompozíciu a výrazne esteticky dopĺňajú celkovú atmosféru kostolíka. Kráľovské dvere ikonostasu sú z konca 17. storočia. Vo veži kostola sa nachádza gotický zvon z roku 1406. Z Kožian smerujeme na Bardejov údolím rieky Topľa do Kurimy, ktorá bola v minulosti poddanským mestečkom. V roku 1415 získala jarmočné právo. V chotári sa kedysi dolovalo aj zlato. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne remeselníctvom. V 18. storočí tu bola v prevádzke skláreň..V Dubinnom môžeme vidieť sedemstoročný dub s obvodom 13m, kde je aj možnosť kúpania a rybolovu v blízkej vodnej nádrži.

Bardejov - Zborov - Regetovka - Jedlinka - Nižná Polianka - Bard. Kúpele - Bardejov

Trasa mimoriadne bohatá na historické i prírodné zaujímavosti. Z Bardejova smerujeme po št.ceste č. I/77 na Zborov, kde je zaujímavou architektonickou pamiatkou rákocziova kaplnka z roku 1640. V minulosti tu bola známa 100 ročná lipová alej s lipou Rákocziho, dnes však už neexistuje. V Zborove sa nachádza pôvodne gotický hrad vybudovaný pravdepodobne na mieste staroslovanského hradiska. Prvá správa o ňom je z roku 1347. Majiteľom boli Bobekovci, Šerédyovci, Rákocziovci. Renesančne ho prestavali Šerédyovci. V roku 1684 bol na cisársky rozkaz zbúraný, odvtedy predstavuje len rumovisko. Nad hradným vrchom je najstaršia prírodná rezervácia v okrese so zmiešaným bukovým, hrabovým a dubovým porastom na rozlohe 24 ha. Pokračujeme smerom k štatnej hranici s Poľskou republikou do Regetovky. Regetovka je významné lyžiarske a turistické stredisko. Je východiskom na hraničný hrebeň do oblasi Jaworiny, možnosti zjazdového i bežeckého lyžovania. Potom sa vrátime do Zborova na hlavnú cestu a pokračujeme smerom na Svidník. Po 6 km jazdy odbočíme do obce Jedlinka, kde sa nachádza drevený chrám východného obradu Panny Márie postavený v roku 1763. Trojpriestorová sakrálna zrubová stavba je prikrytá dreveným šindľom. Interiér a ikonostas sú veľmi zachovalé, vrátane vzácnych drevených barokových svietnikov. Ikonostas s výraznou okrajovou ornamentikou pochádza z druhej polovice 18. storočia. Jeho súčasťou sú tradičné ikony ako napr. sv. Mikuláš, Hodegétria, Kristus Pantokrator. Nad kráľovskými dverami sa nachádza ikona Posledná večera. Ikonostas patrí medzi najvzácnejšie na Slovensku. Na záver navštívime Nižnú Polianku - turisticko - lyžiarské stredisko. V lete možnosti kúpania. Pri návrate do Bardejova nám malá zachádzka z hlavnej cesty do Bardejovských Kúpeľov poskytne možnosti relaxu i kultúrneho vyžitia a je vhodným ukončením výletu.

Bardejov - Gaboltov - Cigeľka - Frička - Lukov - Bardejov

Začíname v Bardejove po štátnej ceste č. I/77 v smere na Starú Ľubovňu. V Gaboltove je možno navštíviť pútnické miesto, je to jedna z najstarších osád Šariša. Prvá písomná správa je z roku 1247. Obec sa spomína v súvislosti s prítomnosťou krížovníkov Božieho hrobu. V obci bolo kráľovské mýto, vyvíjalo sa ako trhové mestečko. Je východiskovým miestom na Busov, v pohorí Nízkych Beskyd. Zaujímavý je rímskokatolícky kostol z 2. pol. 14. storočia, roku 1777 prestavaný barokovo, zvláštny kazetový drevený strop. Obec je dnes známym pútnickým miestom. Koná sa tu každoročne rómska odpustová slávnosť. V Cigeľke už od roku 1951 boli známe kúpele. Dnes je tu plniareň najalkalickejšiej vody na Slovensku. Spolu sa tu nachádza 10 prameňov minerálnej vody. Možnosti kúpania a člnkovania v jazierku, môžeme ochutnať minerálnu vodu, ktorá má mimoriadne priaznivé účinky na žalúdok a trávenie, vo Fričke môžeme obhliadnuť drevený chrám východného obradu sv. Michala archanjela postavený v 18. storočí. Táto trojpriestorová zrubová sakrálna stavba sa nachádza v strednej časti obce. Ikonostas oddeľujúci svätyňu od lode pochádza z prestavby kostola okolo roku 1830. Svätyňa s loďou majú spoločnú sedlovú strechu s dvoma vežičkami. Interiér je prevažne z 19. a 20. storočia. Niektoré ikony na predele ikonostasu sú z 18. storočia. Jeden z troch zvonov je z roku 1697 a v Lukove drevený chrám východného obradu sv. Kozmu a Damiána postavený v r. 1708 - 1709 je na kamennej podmurovke vo svahu. Podpivničená svätyňa dreveného kostolíka je ojedinelá na Slovensku. V interiéri kostola, ktorý je v prevažnej miere barokový, sa nachádzajú vzácne ikony zo 16. a 17. storočia. Medzi najvzácnejšie obrazy patrí Posledný súd (tempera na dreve, 16. storočie), Deésis (1680), Bohorodička Hodegétria (1654), Kristus Pantokrator (17. storočie).

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám