Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov je vďaka svojej unikátnej historickej  architektúre zaradený na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V Bardejove sa nachádza 131 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka.

Najcennejšou architektonickou pamiatkou je neskorogotická Bazilika minor sv. Egídia zo 14. st. Hlavný oltár bol zhotovený v dielni bardejovského rezbára Mórica Hölzera v rokoch 1885 - 1888. V interiéri trojloďovej baziliky sa zachovalo 11 pôvodných gotických krídlových oltárov. Krídla tvoria tabuľové maľby zobrazujúce život svätca, ktorému bol oltár zasvätený. 

Stredoveká radnica bola prvou renesančnou stavbou na Slovensku. Mestská radnica predstavuje unikát stredovekej architektúry na Slovensku. Je to goticko-renesančná stavba postavená v rokoch 1505 - 1511. Rímsu radnice zdobí 118 kamenných plastík. V interiéri je zachovaný vzácny kazetový strop a intarzované dvere do radnej miestnosti. Na vrchole južného štítu radnice je socha rytiera Rolanda, symbol mestských práv.  V radnici sídli expozícia Šarišského múzea s názvom Bardejov - slobodné kráľovské mesto.

K ďalším pamätihodnostiam mesta patria meštianske domy, ktoré lemujú námestie, z ktorých každý z nich slúžil na obchodné účely.  Meštiansky dom tzv. „Vínny dom" je gotický dom zo 14. stor. renesančne prestavaný v 16. stor. Svoj názov získal vďaka pivniciam slúžiace v stredoveku ako vínne pivnice. Meštiansky dom Gatzughof  bol pôvodne gotický, na  fasáde sú rokokové maľby z roku 1778. Lampový stĺp, Horná brána, Katov dom, Humanistická škola, Socha sv. Floriána .

 K cenným pamiatkam sa radí aj jeden z najdokonalejších mestských obranných opevnení a v súčasnosti  aj k najzachovalejším na Slovensku - fortifikačný systém, ktorý mal 23 bášt. Z celkového počtu sa zachovalo  12 bášt. Zatiaľ je zrekonštruovaných 9 bášt a 2 barbakany.

Nesporne unikátnou pamiatkou je židovské suburbium, ktoré tvorí komplex samostatných budov. Tvorí ho celý areál stavieb: hlavná synagóga, modlitebňa, miestnosti pre zhromažďovanie veriacich, škola, rituálne kúpele a jatky. V synagóge sa zachovali nástenné maľby s rastlinnými motívmi z 19. st.

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám