Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- prijímanie písomných oznámení primátora mesta a poslancov MsZ týkajúcich sa funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov počas výkonu funkcie a prijatie písomného oznámenia primátora mesta týkajúceho sa dodržiavania obmedzení počas jedného roka po skončení výkonu verejnej funkcie,
- podávanie podnetov na začatie konania príslušnému daňovému orgánu,
- sprístupňovanie informácií o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- predkladanie návrhov mestskému zastupiteľstvu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
- preskúmavanie podnetov na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a ich predkladanie mestskému zastupiteľstvu, ak spĺňajú ústavným zákonom predpísané obsahové náležitosti,
- udeľovanie výnimky zo zákazov uvedených v ústavnom zákone č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov primátorovi mesta počas jedného roka od ukončenia funkcie,
- kontrolovanie dodržiavania ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi mesta.

 JUDr. Eva Hudáková JUDr. Eva Hudáková
predseda komisie
   
 Mgr. Marek Šimco KDH - Mgr. Marek Šimco
   
 Mgr. Milan Ján Pilip NEZÁVISLÍ - Mgr. Milan Ján Pilip
   
 Mgr. Slavomír Krok Hlas - SD - Mgr. Slavomír Krok
   
Ing. Ivan Leščišin SMER - SD - Ing. Ivan Leščišin
   
Mgr. Stanislav Soroka, MBA SME RODINA - Mgr. Stanislav Soroka, MBA

 

Zasadnutia komisie 2023

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
       

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2023-05-10, 12:34, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám