Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta,
- prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu,
- prerokovanie stavu v požiarno-bezpečnostnej situácii,
- problematika mestského hasičského zboru a mestskej polície,
- príprava a prerokovanie VZN o požiarnom poriadku a kontrola jeho dodržiavania,
- problematika Domového poriadku a ďalšie právne predpisy mesta vo vzťahu k verejnému poriadku v meste,
- problematika ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, drog a gamblerstvo.

Ing. Peter Ždiľa
 
Ing. Peter Ždiľa
predseda komisie
   
Mgr. Peter Demjanovič člen poslanec
Slavomír Hudák člen poslanec
Ing. Ivan Leščišin člen poslanec
Mgr. Marek Šimco člen poslanec
Jozef Pasternák člen poslanec
Dominik Pračko člen neposlanec
Mgr. Martin Jutka člen neposlanec
František Kučmina člen neposlanec
Katarína Meriavčíková člen neposlanec
Magdaléna Miková člen neposlanec
   
Monika Knapová sekretár

 

Zasadnutia komisie 2024

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
 06.03.2024  pdf 2/2024 pdf
 15.01.2024  pdf 1/2024 pdf

 

Zasadnutia komisie 2023

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
 19.12.2023  pdf 5/2023 pdf

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2024-03-23, 11:02, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám