Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávy,
- posudzovanie žiadostí o jednorázovú finančnú výpomoc,
- kluby dôchodcov a starostlivosť o starších občanov,
- starostlivosť o zdravotne, telesne a mentálne postihnutých,
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí a podnetov v bytovej problematike,
- kontrola dodržiavania mandátnej zmluvy a právnych predpisov v správe bytov,
- príprava a posudzovanie projektov riešenia bývania vrátane bývania sociálne odkázaných osôb,
- kontrola činnosti územných detských jaslí a zariadení sociálnej starostlivosti,
- príprava a kontrola VZN v oblasti bývania a predaja bytov a sociálnej pomoci,
- problematika občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc.

PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD., MBA
 
PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD., MBA
predseda komisie
   
Ing. Ivan Leščišin člen poslanec
Ing. Peter Simko člen poslanec
Mgr. Nataša Milistenferová člen poslanec
Mgr. František Tkáč člen poslanec
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS. art. člen poslanec
PhDr. Peter Exner člen neposlanec
Magdaléna Hudymačová člen neposlanec
MUDr. Martin Papirek člen neposlanec
Juraj Philippi člen neposlanec
Mgr. Iveta Ždiľová člen neposlanec
   
PhDr. Marta Gajdošová sekretár

 

Zasadnutia komisie 2024

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
29.05.2024  pdf  9/2024-12/2024 pdf 
20.02.2024  pdf  5/2024-8/2024 pdf 
16.01.2024  pdf  1/2024-4/2024 pdf 

 

Zasadnutia komisie 2023

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
 09.11.2023  pdf    
 10.10.2023  pdf    
 12.09.2023  pdf  8/2023-9/2023 pdf 
 06.06.2023  pdf  6/2023-7/2023 pdf 

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2024-06-04, 15:36, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám