Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obchodné meno: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo organizácie: Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
DIČ: 2020508490
Právna forma: Akciová spoločnosť
Podiel: 2,878 %
tel: 055 / 7952 777
e-mail: zakaznik@vodarne.eu
www: www.vodarne.eu
   
Štatutárny zástupca:  

 

Popis činnosti:

Výroba vody – v oblasti výroby a dopravy pitnej vody zabezpečuje VVS Košice prostredníctvom závodov prevádzku a ochranu zariadení vodovodov a v súlade s platnými predpismi, distribúciu vody do jednotlivých oblastí a tlakových pásiem, sledovanie strát vody a výkon opatrení na ich znižovanie a ďalšie činnosti.

Odkanalizovanie vody – zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadových vôd vrátane likvidácie kalov, prevádzku, údržbu a opravu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v správe VVS, a.s.

Stavebno-montážna činnosť – realizuje stavebné práce pre vlastnú a cudziu investičnú výstavbu, údržby, opravy a rekonštrukcie objektov vodovodov a kanalizácií.

Opravárenské dielne – zabezpečujú opravy, rekonštrukcie a montáž strojnotechnologických zariadení a elektrozariadení, zámočnícke a údržbárske práce, výrobu oceľových konštrukcií.

Zabezpečenie investičnej výstavby – realizuje komplexnú prípravu a zabezpečenie jednotlivých investičných akcií pre vlastnú investičnú výstavbu a pre cudzích investorov až po uvedenie diela do prevádzky a jeho zapracovanie.

Chemicko-technologická služba – činnosť je zameraná na dodržiavanie základnej požiadavky akosti pitnej vody, ako aj zabezpečenie kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd do recipientu.

Výročné správy: 2021, 2018, 2015, 2014

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám