Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Centrum voľného času - činnosť ukončená k 1.8.2015

Obchodné meno: Centrum voľného času
Sídlo organizácie: Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov
IČO: 00186031
DIČ: 2020633197
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.11.1982
   
tel: 054/4724279
e-mail: cvcbj@cvcbj.edu.sk
www: www.cvcbj.edu.sk
   
Štatutárny zástupca: Mgr. Darina SOROKOVÁ – riaditeľka

 

Popis činnosti:

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a ich rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Okrem záujmovej činnosti organizuje podujatia pre deti a mládež a širokú verejnosť. Dôraz sa kladie na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám