Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Bardejovský podnik služieb BAPOS - mestský podnik Bardejov

 Obchodné meno: Bardejovský podnik služieb BAPOS – mestský podnik Bardejov
 Sídlo organizácie: Štefánikova 786, 085 88 Bardejov
 IČO: 00619621
 DIČ: 2020508490
Právna forma: Príspevková organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.01.1992
   
tel: 054 / 4860 500
e-mail: bapos@bapos.sk
www: www.bapos.sk
   
Štatutárny zástupca: Marián Novický – riaditeľ podniku

 

Popis činnosti:

Bardejovský podnik služieb BAPOS mestský podnik Bardejov bol zriadený dňa 01.01.1992 Mestom Bardejov v súlade s ustanoveniami §4 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 13/1991 zo dňa 20.12.1991.

Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Je v zmysle Štatútu podniku organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejne-prospešných záujmov a potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta a jeho prímestkých častí. Vykonáva správu majetku mesta so zameraním na zabezpečovanie poslania a úloh mesta, v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS m.p. Je zabezpečovanie úloh:

1. Doprava a mechanizácia
2. Správa a údržba mestkých komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk,udržiavanie čistoty v meste
3. Správa a údržba verejného osvetlenia
4. Správa a údržba športovo-rekreačných zariadení, vrátane detských ihrísk
5. Správa a údržba verejnej zelene a parkov, mestkých cintorínov, trhovísk, hygienických zariadení, odchyt a karatnéna túlavých domestikovaných zvierat
6. Stredisko Vedenia podniku a ekonomické zložky podniku

Výročné správy: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám