Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - jún 2024 - kapitálové výdavky, investície mesta pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - apríl 2024 - kapitálové výdavky, investície mesta pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - november 2023 - financovanie investičných aktivít mesta pdf
Smernica primátora mesta č. 34/2019 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - október 2020 - financovanie investícií, grantov, projektov pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - máj 2020 - financovanie investícií, grantov, projektov pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - marec 2020 - financov. inv. akcií, grantov, projektov pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - jún 2017 - investičné akcie, granty, projekty pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - december 2016 - investičné akcie, granty, projekty pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - december 2015 - investičné akcie pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - investičné akcie, granty pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru - december 2012 - granty pdf
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - Hnedý priemyselný park Bardejov pdf
Stanovisko k správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu 26.4.2011 pdf
Stanovisko k návrhu na zrušenie ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu mesta pdf
Stanovisko k správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu 28.3.2011 pdf
Stanovisko k celkovým výsledkom plnenia ozdravného režimu, ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov mesta pdf
Správa k návrhu na zavedenie ozdravného režimu - MsZ 30.3.2011 pdf

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám