Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Základných škôl je v meste deväť. Štátnych je šesť a tri sú neštátne. Každá škola okrem základného poskytovania poznatkov vo výchove a vzdelávaní má aj svoje osobitné zameranie a rozvíja schopnosti buď v športe, výtvarnej výchove, hudobnej výchove, IKT a v cudzích jazykoch, o čom sa konkrétne dozviete na webových stránkach škôl.

Základná škola, Komenského 23, 085 13 Bardejov
 riaditeľ/ka: PhDr. Ján Mika 054/472 2383 www.zskombj.sk
skola@zskombj.sk
Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Jozef Homza, PhD. 054/472 3308 www.zswolkerovabj.edupage.org
wolkerova@centrum.sk
zs@zswolkerova.edu.sk
Základná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 riaditeľ/ka: PaedDr. Janette Lišivková 054/472 2129 www.zsbkbj.edu.sk
zsbkrpelca@gmail.com
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Milena Kravcová 0911 874 461 ZŠ
0911 544 004 MŠ
www.podvinbargom.sk
zspodvinbargom@gmail.com
ms.kukorelliho@gmail.com
Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16A, 085 83 Bardejov
 riaditeľ/ka: PaedDr. Ján Lazor 054/472 3429 ZŠ
0903 646 132 MŠ
www.zspp.edupage.org
zspodpapiernou@gmail.com
Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Igor Drotár 054/474 6271
0911 180 052
www.zsvinbarg.sk
zsvinbarg16@gmail.com
Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, 085 01 Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Martin Šmilňak 054/472 2848 www.zsjiraskovabj.edu.sk
egidiusbj@centrum.sk
Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 12, 085 01 Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Peter Varga 054/472 2467 zspostarka@gmail.com
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420, Bardejov - Dlhá Lúka
 riaditeľ/ka: Mgr. Mária Exnerová 054/472 6311 www.czssfdl.edupage.org
czfaustina@gmail.com

 

Aktualizoval: Jurečko MIchal Ing., 2024-07-01, 08:20, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám