Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách alebo v budovách odvrátených od smeru vetra s čo najmenším počtom okien a dverí.

Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny.
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny:
10 - 15 kg na jednu osobu
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:
u dospelých osôb - 50 kg na jednu osobu, detí - 25 kg na jednu osobu

Zásady správania sa v úkrytoch:

riadiť sa úkrytovým poriadkom
rešpektovať pokyny obsluhy úkrytu
neplytvať vodou a potravinami
udržiavať poriadok a čistotu
nepohybovať sa zbytočne po úkryte
chovať sa pokojne, nehovoriť hlasno
nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň a el. spotrebiče

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám