Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Povodeň: predstavuje stav, keď sa zvýši hladina vodných tokov, voda vystúpi z korýt a zaplaví priľahlé územie, resp. povodeň predstavujú prívalové vody z extrémnych zrážok, ktoré zaplavia územie.

Čo robiť v prípade ohrozenia vodou?
upozorniť susedov vo svojom okolí
► pomôcť starším a chorým občanom
► vypnúť elektrické a plynové spotrebiče
► pripraviť si evakuačnú batožinu
► uzatvoriť okna a zamknúť dvere bytu
► sledovať hlásenia rozhlasových mobilných informačných prostriedkov na mot. vozidlách
► dostaviť sa do určeného evakuačného zberného miesta alebo evakuačného strediska
► riadiť sa pokynmi evakuačnej komisie mesta, policajných hliadok a poriadkových jednotiek civilnej ochrany

Čo robiť po povodni?
skontrolujte stav obydlia, rozvody energií (elektrina, plyn), stav kanalizácie a rozvod vody
► nahláste škody na mestský úrad, ak ste poistení kontaktujte poisťovňu
► zlikvidujte uhynuté zvieratá, znehodnotené potraviny a poľnohospodárske plodiny, riaďte sa pokynmi hygienika

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám