Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V dňoch 5. – 11. mája prebieha Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (International Compost Awareness Week). Tohtoročnou témou je: Kompost...Majster prírody v oblasti klímy.

Najhorším spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom je jeho skládkovanie. Pri skládkovaní vzniká skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 21x horší ako oxid uhličitý. V Slovenskej republike sa v roku 2022 skládkovalo 1 021 584 ton komunálnych odpadov. Biologicky rozložiteľné odpady sú hmotnostne najvýznamnejšou zložkou zmesových komunálnych odpadov v čiernej nádobe. V závislosti od miestnych podmienok je v ňom zastúpený 30 až 60 % - ným podielom. Kompostovanie je jednou z najlepších dostupných možností na zníženie množstva skládkovaného biologicky rozložiteľného odpadu. Je to proces, ktorým zabezpečujeme aeróbny rozklad biologicky rozložiteľného odpadu, to znamená za prístupu vzduchu. Kompostovanie (priemyselné aj domáce) neprispieva len k znižovaniu emisií metánu, ale aj oxidu uhličitého a iných emisií znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú pri skládkovaní a spaľovaní odpadu v spaľovniach a pri domácom spaľovaní. Aby bolo možné biologicky rozložiteľné odpady skompostovať a pripraviť kvalitný kompost, je potrebné oddeliť biologicky rozložiteľné odpady od iného odpadu už v domácnosti, teda vložiť ho do hnedej nádoby, ktorá je určená na zber biologicky rozložiteľného odpadu alebo umiestniť do domáceho kompostéra.

Bývate v rodinnom dome v Bardejove a nemáte ešte vlastnú hnedú nádobu na biologicky rozložiteľný odpad?

Mesto Bardejov, prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.  Vám ju poskytne úplne zdarma! Stačí sa ozvať na uvedený kontakt: +421 910 809 868 alebo +421 910 809 869.

Informačné materiály na Kompost.sk

 file 66386efe3490d

file 66386f081b838

 file 66298f4ac8e3a

file 662993e0d4199

Zverejnil: Milan Klimek 2024-05-06, 15:15, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám