Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Informácia o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov: JÚL a AUGUST 2024

Oznamujeme zákonným zástupcom detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, že prevádzka v mesiaci JÚL a AUGUST bude v týchto materských školách:

JÚL 2024 prevádzka začína 3.júla 2024 a končí 31.júla 2024 v týchto materských školách:

  • Materská škola Komenského 24, Bardejov (kontakt: 0901 713 501)
  • Materská škola Nový Sad 24, Bardejov (kontakt: 0901 713 504)
  • Materská škola Nábrežná 2, Bardejov (kontakt: 0901 713 505)
  • Materská škola pri základnej škole Pod Vinbargom 1, Bardejov (kontakt: 0911 544 004) - otvorená v čase od 3.júla 2024 do 26. júla 2024

AUGUST 2024 prevádzka začína 1.augusta 2024 a končí 23.augusta 2024 v týchto materských školách:

  • Materská škola Komenského 47, Bardejov (kontakt: 0901 713 502)
  • Materská škola Gorkého 13, Bardejov (kontakt: 0901 713 503)
  • Materská škola Nám. arm. gen. L. Svobodu 15 (Vinbarg), Bardejov (kontakt: 0901 713 506)
  • Materská škola pri základnej škole Pod papierňou 16A, Bardejov (kontakt: 0903 646 132) - otvorená v čase od 5.augusta 2024 do 16.augusta 2024

V prípade záujmu o materskú školu v čase letných prázdnin JÚL a AUGUST 2024, sú zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, povinní záväzne prihlásiť dieťa do materskej školy, ktorá má podľa harmonogramu prevádzku s povinnosťiu úhrady za materskú školu vo výške 22,00€ (platba v hotovosti - okrem detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie, platba podľa VZN č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach) najneskôr do 14.júna 2024. Stravné a režíjne náklady za dieťa navštevujúce MŠ v čase letných prázdnin, zákonný zástupca uhradí priamo u vedúcej školskej jedálne danej MŠ pri nástupe dieťaťa do MŠ vo výške 2,10€/deň a 4,00€ režíjny poplatok.

Bližšie informácie Vám pri prihlásení deťaťa do materskej školy počas letných prázdnin JÚL a AUGUST 2024 podajú riaditeľky materských škôl, príp. zástupkyne MŠ pri ZŠ, ktoré budú v tom čase v prevádzke.

Prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne 2.septembra 2024.

 

Zverejnil: Michal Jurečko, Ing., 2024-05-06, 13:37 michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám