Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

2022

došlo dňa odosielateľ adresát druh zásielky uložené do stav uloženia zásielky
30.12.2022 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2022 Súdny exekútor Martina Šatníková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2022 Bencont Collection Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2022 Okresný súd Lukáš Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2022 Okresný súd Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.12.2022 Euroadvokát, Brezno Jarmila Siváková zásielka 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.12.2022 PPD Kľušov Margita Sykačková šeková poukážka 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2022 OR PZ Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2022 Okresný súd Jaroslav Hrivňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2022 Okresný súd Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2022 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2022 Okresný súd Jozef Michalica doporučená zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2022 VÚB Anton Železný zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2022 ÚnVTOS Košice Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Dôvera Marcela Ždiniaková zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Dôvera  Miroslav Biľ zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Dôvera Peter Kaľa zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Dôvera Dušan Surgent zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2022 VšZP Martin Beňa zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2022 ÚPSVaR Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2022 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2022 Súdny exekútor Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2022 Pre Home Credit Slovakia, a.s. Tomáš Jamnický zásielka 03.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.12.2022 Okresný úrad Dagmar Reisová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2022 365 bank Tomáš Jamnický zásielka 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2022 VšZP Dávid Gurský zásielka 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2022 ÚPSVaR Štefan Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2022 Daňový úrad Prešov Ľubomír Gusenica doručenie verejnou vyhláškou 29.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Daňový úrad Prešov Milan Prusák doručenie verejnou vyhláškou 28.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Okresný súd Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Okresný súd Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Dôvera Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Union Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 creditcall Renáta Richvalská zásielka 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Sociálna poisťovňa Vojtech Bily zásielka 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Okresná prokuratúra Kamil Horejsek doporučená zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Okresný súd Miroslav Michalica doporučená zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 ČSOB Viktória Bilá zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 AOK Dávid Repáč zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 BKK Linde - Deutsche Jozef Čupeľa zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Peter Jaroščák zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Daniel Fekete zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Slavomír Gruľa zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Jozef Drugo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Peter Pribitný oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Martin Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Exekútorský úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Exekútorský úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 ÚPSVaR Marta Gajdárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 NN poisťovňa Marek Kaščák zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 Union Vladimír Benko zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 ÚPSVaR Slavomír Michta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 Okresný úrad Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 Dôvera Dana Onderčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 Dôvera Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Ladislav Barta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Dušan Surgnet oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Miroslav Biľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 Bencont collection Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 Tesco Žaneta Bilá zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2022 VšZP Anton Železný zásielka 23.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2022 Súdny exekútor Jozef Seman zásielka 23.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2022 Krajský súd Plzeň František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2022 Súdny exekútor Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2022 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2022 Súdny exekútor Jana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2022 Súdny exekútor Stanislav Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2022 Súdny exekútor Miriam Natália Astrabová doporučená zásielka 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2022 Creditcall František Hažlinský zásielka 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2022 Súdny exekútor Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2022 EOS Slovensko Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2022 Kaufland, BA Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.11.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.11.2022 Okresný súd Alena Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.11.2022 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.11.2022 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.11.2022 OR PZ Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2022 Intrum Branislav Poláček zásielka 16.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2022 VšZP Jozef Šoltýs zásielka 16.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2022 VšZP Ľuboš Grešš zásielka 16.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 M.B.A. Consulting Stanislav Dudáš zásielka 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 VšZP Zdenko Korba zásielka 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 VšZP Ľuboš Greš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 Okresný úrad Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.11.2022 Daňový úrad Hubert Stanislav Sarnecki verejná vyhláška 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.11.2022 Daňový úrad Kornel Jurák verejná vyhláška 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.11.2022 Exekútorský úrad Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.11.2022 VšZP Zdenko Korba zásielka 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.11.2022 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.11.2022 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2022 Okresný úrad Jaroslav Adamuščin zásielka 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2022 VÚB Generali Jozef Čupeľa zásielka 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2022 Okresný súd Pavol Sulyok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2022 OR PZ Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 Okresný úrad Dagmar Riesová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 ÚPSVaR František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 Exekútorský úrad Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 VšZP Branislav Briškar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 creditcall Jarmila Siváková zásielka 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 VšZP Richard Strunga zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 VÚB Generali Jozef Čupeľa zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Intrum Radoslav Bilý zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Prvá stavebná sporiteľňa Alžbeta Volčková zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Sociálne poisťovňa Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Súdny exekútor Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Súdny exekútor Pavol Čičvara oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.11.2022 ÚPSVaR Tibor Pačan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.11.2022 OU Trenčín Ing. Dušan Škovranek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2022 Pillar Trans, s.r.o. Slavomír Michta zásielka 05.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2022 Dôvera Oleksandr Smekalyuk šek 14.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 M.B.A. Consulting SK Jarmila Siváková zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 M.B.A. Consulting SK Bartolomej Horváth zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Intrum Lucia Špirengová zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 AOK David Repáč zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 VšZP Lukáš Glinka zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 VšZP Lukáš Glinka zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Viliam Rondzík zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Daniel Fekete zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Rastislav Pavlovský zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Peter Vaxmandský zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.11.2022 Sociálna poisťovňa Slavomír Michta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2022 HeyPay Natália Astrabová zásielka 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2022 M.B.A.Consulting SK, s.r.o. František Macko zásielka 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2022 ÚPSVaR Miriam Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2022 Okresný úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2022 VšZP Matúš Hvišč zásielka 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2022 Okresný úrad Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2022 OR PZ Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2022 VšZP Miroslav Babjak, Ing. zásielka 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2022 Epxs Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2022 Stredná doborná škola Slavomír Michta zásielka 25.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2022 MsÚ, odd. DaP Vladimír Benko doporučená zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2022 Okresný súd Vasil Lovič doporučená zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Súdny exekútor Jana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Súdny exekútor Stanislav Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 UNION Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Dôvera Andrea Hanisková zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Slovenská konsolidačná František Hažlinský zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Slovenská konsolidačná Jozef Patkaň zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Slovenská konsolidačná Kristína Jašová zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.11.2022 Okresný súd Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Dôvera František Antoňák zásielka 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Dôvera Dušan Surgent zásielka 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Dôvera Alena Lazoríková zásielka 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 VšZP Alena Kosárová zásielka 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 UNION Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 UNION Soňa Kristílková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Sociálna poisťovňa Slavomír Michta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Okresný súd  Prešov Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Okresný súd Lenka Lihositová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Stanislava Eštoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Monika Vidová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Dagmar Riesová 2x zásielka 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 VšZP Milan Čech zásielka 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Tatiana Mačejovská zásielka 14.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Stanislav Januv zásielka 14.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Andrea Hanisková zásielka 14.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Vladimír Hažlinský zásielka 14.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 VšZP Andrej Široký zásielka 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 VšZP Andreas Vaško zásielka 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 VšZP Jozef Šoltys zásielka 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 Slovenská advokátska komora Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 Okresný úrad Prešov Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 VšZP Jozef Šoltýs oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 UŠZP BOS Roman Matskyvyoh oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2022 AOK, Deutsche post Dávid Repáč zásielka 08.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2022 Okresný súd Jozef Ratica doporučená zásielka 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2022 Okresný súd Rastislav Pavlovský doporučená zásielka 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Sociálna poisťovňa Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 VšZP Ľuboš Greš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 VšZP Radoslav Vančišin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Okresný súd Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Okresný súd Radovan Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Slovenská konsolidačná Štefan Šmilňák zásielka 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2022 VŠLP Peter Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.10.2022 Súdny exekútor Milena Kirvéjová-Husáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.10.2022 Okresný úrad Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.10.2022 Okresný úrad Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.10.2022 Okresný úrad Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2022 Slovesnká konsolidačná a.s. Peter Micheľ zásielka 02.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2022 Slovesnká konsolidačná a.s. Stanislav Januv zásielka 02.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2022 Slovesnká konsolidačná a.s. Alena Kosárová zásielka 02.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2022 Okresný úrad Jiří Trojan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2022 Súdny exekútor František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2022 VšZP Lukáš Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2022 VšZP Lukáš Gruľa zásielka 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2022 Okresný súd Marta Krupová doporučená zásielka 26.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2022 Úrad práce SVaR Miroslav Jajko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.10.2022 Elster Austria Dávid Repáč zásielka 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.10.2022 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022. uložená na podatelni MsÚ
10.10.2022 Okresný úrad Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 Krajský súd Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 intrum Lucia Špirengová zásielka 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2022 OR PZ SR Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.10.2022 Intrum Branislav Poláček zásielka 21.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.10.2022 Súdny exekútor Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2022 Úrad práce SVaR Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.09.2022 Okresný úrad Jaroslav Hrivňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.09.2022 Dôvera Andrii Ponomarenko zásielka 17.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.09.2022 Poštová banka Daniela Rišková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Okresný súd Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Súdny exekútor Emanuel Garcia oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Súdny exekútor Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Okresný úrad Ing. Dušan Škrovánek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 VšZP Pavol Čičvák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 ČSSZ Jana Repáčová zásielka 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 ČSSZ Anton Železný zásielka 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 creditcall František Hažlinský zásielka 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2022 Okresný súd Mária Jančušová šeková poukážka 24.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2022 VšZP Tuz Vitalii oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 VšZP Valerián Gurský šeková poukážka 21.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Okresný úrad Jozef Ratica zásielka 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Dmytko Kholodov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Viktor Faienko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Vasyl Doboni oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Oleksandr Myshakov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Serhiy Fedyushko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Yurii Scherbyna oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Oleh Leonov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Yurii Tsyselskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Helena Himičová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Dáša Hažlinská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.09.2022 Okresná prokuratúra Kamil Horejsek doporučená zásielka  06.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.09.2022 Súdny exekútor Mária Knapová doporučená zásielka  06.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.09.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2022 Okresný úrad Ivan Sabo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 07.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2022 Súdny exekútor Milan Prusák zásielka 07.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2022 ÚPSVaR Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 Okresný úrad Jaroslav Adamuščin zásielka 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 Intrum Branislav Poláček zásielka 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 Okresný úrad Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 VšZP V. Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2022 Okresný úrad Dávid Vanta zásielka 03.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 03.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2022 Okresný súd Jaroslav Hrivňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2022 Dôvera Helena Himičová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2022 Okresný súd Ing. Jaroslav Hovanec doporučená zásielka 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2022 Intrum Radoslav Bilý zásielka 30.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2022 Okresný súd Zuzana Ondová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2022 Poľsko OOCR Šariš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2022 Exekútorský úrad Jozef Banás oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2022 OÚSVaR Zdenka Orlovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2022 VšZP Yulia Harbarchuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2022 Dôvera Petra Bartová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2022 VšZP Monika Dendisová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2022 Okresný súd Vladimír Kišš doporučená zásielka 23.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2022 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin - 2x oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2022 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.09.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Alena Kosárová zásielka 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.09.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Miroslav Biľ zásielka 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2022 Sociálna poisťovňa Peter Jaroščák zásielka 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.09.2022 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.09.2022 ÚPSVaR Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 19.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2022 VšZP Jaroslav Hrivňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2022 VšZP Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2022 ÚPSVaR Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.08.2022 Okresný súd Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.08.2022 Okresný súd Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Okresný úrad Anna Kutlíková zásielka 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Dôvera Mária Olejárová zásielka 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Dôvera Mikuláš Kičura zásielka 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Úrad práce SV a R Tibor Pačan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Súdny exekútor Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Súdny exekútor Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.08.2022 Okresný súd Dušan Škrovánek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.08.2022 Súdny exekútor Anna Kutílková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 Colný úrad Vladimír Kosár verejná vyhláška 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 VšZP Ján Ščerbák zásielka 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 VšZP Jozef Šoltys zásielka 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 Súdny exekútor Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 Prvá stavebná sporiteľňa Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Helena Gruľová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Oleksii Horovenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Ruslan Rusin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Dmytro Kovalenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Hryhorii Stavytskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Kostiantyn Denysenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Mykola Dmytruk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Dmytro Nosenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Ihor Lemekha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Mykola Liak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Volodymyr Koliesnik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Vasyl Sidor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Miroslav Jajko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Stanislava Eštoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Volodymyr Moskuliuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Anatolii Shapovalov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Yevhenii Vlasov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Aleh Parypchyk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Ihor Poliabin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Yurii Kravchynka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Ruslan Sychovyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Viktor Bandarenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Mesto Spišská Nová Ves Marcela Salitriková doporučená zásielka - verejná vyhláška 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Mesto Spišská Nová Ves Marcela Salitriková doporučená zásielka - verejná vyhláška 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Mesto Spišská Nová Ves Marcela Salitriková doporučená zásielka - verejná vyhláška 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.08.2022 Súdny exekútor František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.08.2022 Poštová banka Daniela Rišková zásielka 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 MUDr. Novysedláková Hopková Olívia zásielka 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Okresný úrad Lukáš Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Oleh Darii oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Dmytro Vashko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykola Mykhasko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykola Hrachak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Vitaliy Grychan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Andrii Koval oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Yavhenii Maksymejko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Vadym Svilov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Ihor Pavlenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Vasyl Dun oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Yurii Borysov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykola Mykhasko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Dušan Surgent oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Andrii Habruk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Volodymyr Bershadskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Volodymir Kovalskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Andrii Shutko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Serhii Mospak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Igor Iaroshynski oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Ladislav Barta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Yaroslav Balog oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Oleksandr Obushko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Oleksandr Kvoka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Petro Kumanov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykahailo Babych oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykola Shtyk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 Exekútorský úrad Emanuel G. Barea oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 Exekútorský úrad Jozef Banás oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 Úrad  práce Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 VšZP Radoslav Vančišin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 Daniel Hvišč VšZP oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.08.2022 Union Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.08.2022 OR PZ Daniel Grivna oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2022 Okresný úrad Viera Cuba-Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2022 Krajský súd Monika Vidová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.08.2022 Okresný súd Jaroslav Grček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.08.2022 Okresný súd Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.08.2022 Okresný súd Róbert Harčár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.08.2022 Mestský úrad Juraj Stupinský doporučená zásielka 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.08.2022 VšZP Pavol Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2022 Okresný úrad Viera Cuba-Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2022 ÚPSVaR Marián Milý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 Dôvera Vojtech Bilý zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 Dôvera Mgr. Valéria Harajdová zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 creditcall František Hažlinský zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 creditcall Jana Dudášová zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 creditcall Tomáš Sivák zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 creditcall Rastislav Renčko zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Renáta Richvalská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Ievgen Ivochkin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2022 Súdny exekútor Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2022 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.07.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.07.2022 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.07.2022 Dôvera Michal Mezei oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.07.2022 OR PZ Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 ČSSZ, Praha Jana Repáčová zásielka 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Pavol Tomeček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Pavol Tomeček doporučená zásielka 09.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Viliam Rondzík doporučená zásielka 09.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Vasiľ Hafiňák doporučená zásielka 09.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2022 Euroadvokát, Brezno Nikola Siváková zásielka 09.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2022 VšZP Vladimír Sekerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2022 VšZP Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2022 Úrad práce SV a R Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2022 ÚPSVaR Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2022 Exekútorský úrad Gabriela Mihalčinová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2022 Ministertsvo obrany OOCR Šariš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2022 VšZP Zdenko Korba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2022 Dôvera Lukáš Jurko zásielka 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2022 Dôvera Tatiana Mačejovská zásielka 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2022 VšZP Andrej Široký zásielka 05.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2022 VšZP Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2022 VšZP Ján Ščerbák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2022 Okresný súd Ľuboš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2022 Okresný súd František Hvišč doporučená zásielka 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2022 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 28.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.07.2022 VšZP Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.07.2022 VšZP Radoslav Dančišin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2022 HeyPay František Macko zásielka 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2022 HeyPay Dušan Palenčar zásielka 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2022 Okresný súd Roman Pyrozhenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.07.2022 Okresný súd Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.07.2022 Okresný súd Eduard Tarcala oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 Raiffeisen bank Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 VšZP Pavel Potocký oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 Okresný súd Kristína Jašová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 Maroš Molčan Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 O2 Marián Chovanec zásielka 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.07.2022 Hey Pay František Žofčin zásielka 26.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.07.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 25.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2022 M.B.A.Consulting SK Tomáš Sivák zásielka 25.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2022 M.B.A.Consulting SK Peter Vaxmanský zásielka 25.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.07.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 22.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.07.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 22.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 Intrum Marko Ducár zásielka 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 GRUUT, s.r.o. Miroslav Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 RTVS Daniel Šuťak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 Úrad pre dohľad nad zdr. starostlivosťou Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.06.2022 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.06.2022 Sociálna poisťovňa Zdenka Orlovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.06.2022 Sociálna poisťovňa Simona Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Krajský súd Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Union Štefan Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Okresný úrad Jiři Trojan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Okresný úrad Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 ÚPSVaR Alžbeta Jašová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 Okresný súd Ján Hankovský doporučená zásielka 13.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 Okresný súd Zdenko Maštera doporučená zásielka 13.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 Dôvera Viera Cimbaľaková zásielka 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 Unified post Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.06.2022 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.06.2022 VšZP Zdenko Korba zásielka 15.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 ČSSZ, Praha Anton Železný zásielka 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Advokátska kancelária Nikola Siváková zásielka 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Advokátska kancelária Jozef Michalica zásielka 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Advokátska kancelária Slavomír Gruľa zásielka 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Súdny exekútor Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.06.2022 VšZP Andreas Vaško zásielka 11.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.06.2022 Union Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.06.2022 Sociálna poisťovňa Zdenka Orlovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.06.2022 ÚPSVaR Miroslav Jajko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 M.B.A. Consulting SK, s.r.o. Jana Dudášová zásielka 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 Exekútorský úrad Marej Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2022 EOS KSI Slovensko Marek Michalica zásielka 06.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2022 M.B.A. Conculting SK Rastislav Renčko zásielka 06.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2022 M.B.A. Conculting SK Jozef Michalica zásielka 06.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2022 Okresný súd Vladimír Kišš doporučená zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2022 Úrad práce SVaR Peter Kaľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2022 VšZP Eva Gmitterová šek 15.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2022 VšZP Valerián Gurský šek 15.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2022 Dôvera František Macko zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2022 Dôvera Kamil Lazor zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2022 Dôvera Dušan Palenčar zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2022 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Okresný úrad Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Intrum Radoslav Bilý zásielka 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 28.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2022 Okresný súd BB Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2022 Súdny exekútor Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Unser Zeichen Jozef Čupeľa zásielka 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Okresný súd Ing. Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Úrad práce SVaR Ján Maňko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2022 Slovenská konsolidačná Kornel Jurák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2022 Sociálna poisťovňa Simona Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2022 Dôvera Tatiana Mačejovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2022 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.06.2022 Okresný súd Vasil Hafiňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.06.2022 Creditcall Petra Lešková zásielka 22.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 Mestský úrad, Bardejov Juraj Stupinský doporučená zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 VÚB banka Dana Bilá zásielka 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 ČSSZ Anton Železný zásielka 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 VšZP Jozef Galádik zásielka 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 Okresný súd Ľuboš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 ČSSZ Miloš Frniak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 Okresný úrad Dagmar Riesová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Jozef Seman zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Vladimír Reviľák zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Nikola Siváková zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Ievgen Ivochkin zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Renáta Richvalská zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Slavomír Gruľa zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Súdny exekútor Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 ÚPSVaR Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Okresný súd Peter Gregor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Okresný úrad Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.06.2022 Tatra banka Erik Repáč zásielka 2x 20.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.06.2022 Súdny exekútor Marcel Geci zásielka 20.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.06.2022 Súdny exekútor Ľuboš Remeta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.05.2022 Creditcall František Hažlinský zásielka 17.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 ČSOB Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 ČSOB Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 VšZP Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 Sociálna poisťovňa Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 Okresný súd Prešov S. Belý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 Česká správa soc. zabezpečenia Anton Železný oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.05.2022 Tatra banka Erik Repáč zásielky 2x 13.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.05.2022 Intrum Lucia Špirengová zásielka 13.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.05.2022 VšZP Volodymyr Chomyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.05.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 10.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.05.2022 Okresný súd Lucia Mačuteková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.05.2022 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2022 Okresný úrad Katarína Andrejuvová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2022 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2022 VšZP Daniel Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 M.B.A. Consulting SK Jozef Michalica zásielka 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 Súdny exekútor František Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 R.S. Bratislava Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 Union Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.05.2022 Okresný súd Vitalij Ripič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.05.2022 Okresný súd Dušan Škovránek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.05.2022 ČSSZ, Praha Anton Železný zásielka 03.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.05.2022 Okresný úrad Dagmar Reisová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.05.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.05.2022 SLAMKA Ľuboš Remeta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.05.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 31.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.05.2022 Mestský úrad Barbara Buczek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.05.2022 Okresný súd Ľuboš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.05.2022 Okresný súd Matúš Hvišč doporučená zásielka 25.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.05.2022 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 ČSOB Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 Súdny exekútor Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 Súdny exekútor Juraj Drugo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.05.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 24.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.05.2022 Slovak Telecom Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.05.2022 Okresný súd Dušan Škovránek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.05.2022 Union Martin Klimek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.05.2022 Tatra banka Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.05.2022 Tatra banka Erik Repáč zásielka 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.05.2022 Okresný úrad, PO Stanislav Bely zásielka 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.05.2022 Sociálna poisťovňa Simona Sekerčáková zásielka 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.05.2022 Nova Trading s.r.o. Rudolf Seget zásielka 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 pobočka Trenčín Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 Súdny exekútor Anna Kutlíková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 VšZP Rastislav Paulo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 VšZP Milan Kaľata oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 Okresný súd Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2002 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Súdny exekútor Mária Linkeová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Levgen Ivochkin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Renáta Rychvalská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 Súdny exekútor Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 Okresný súd Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 Okresný súd Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 Česká správa soc. zabezpečenia Anton Železný zásielka 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.04.2022 Vš. ochrana práv spotrebiteľov Tomáš Rudlinský zásielka 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.04.2022 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.04.2022 Okresný súd Lucia Mačuteková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.04.2022 JUDr. Krutý Rudolf Magdaléna Červeňáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.04.2022 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.04.2022 O2 Slovakia Eduard Tarcala zásielka 13.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.04.2022 Okresná prokuratúra Juraj Stupinský doporučená zásielka 13.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.04.2022 VšZP Volodymyr Akimov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.04.2022 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.04.2022 ÚP SVaR Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.04.2022 OR PZ Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.04.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.04.2022 Súdny exekútor Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.04.2022 Dôvera Simona Kolčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 VšZP Jozef Šoltýs zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 Okresný súd Dávid Vanta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 Okresný súd Ľuboš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 Slovenská konsolidačná Peter Micheľ zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 Slovenská konsolidačná Dana Onderčová zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.04.2022 VšZP Volodymyr Chornyi zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Okresný súd Zdenko Maštera doporučená zásielka 26.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Okresný súd Róbert Harčár doporučená zásielka 26.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Hey Pay Dudáš Stanislav zásielka 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Hey Pay Bartolomej Horváth zásielka 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Okresný úrad Ľubiš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Exekútorský úrad Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Viliam Gerbery oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Miroslav Rybár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Emanuel Garcia Barea oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Mária Knapová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 Daňový úrad Marián Vaxmanský Verejná vyhláška 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.04.2022 Mesto Bardejov Juraj Stupinský doporučená zásielka 21.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.04.2022 Súdny exekútor Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.04.2022 UNION Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Súdny exekútor Mária Lindrízová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Súdny exekútor Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Súdny exekútor Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Marcel Gajda zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Jarmila Siváková zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Daniel Fekete zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Jozef Patkaň zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Kamil Lazor zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.04.2022 Marek Valčík Eduard Tarcala zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.04.2022 Marek Valčík Eduard Tarcala zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.04.2022 VšZP Andreas Vaško oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.03.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.03.2022 Súdny exekútor Anna Kutílková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.03.2022 Súdny exekútor Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.03.2022 Česká správa sociálního zabezpečení Jana Repáčová zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.03.2022 Súdny exekútor Vladimír Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.03.2022 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2022 Bratislava, ? Levgen Ivochkin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2022 Sociálna poisťovňa Anton Železný zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Lukáš Jurko zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Jozef Seman zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Ján Sirotňák zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Jozef Ratica zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Jaroslav Mihálik zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Peter Jaroščák zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Renáta Richvalská zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Generali poisťovňa Daniel Greškovič zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Peter Vaxmanský Vaxmanský 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.03.2022 Intrum Radoslav Bilý zásielka 12.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2022 Slovenská konsolidačná Peter Kaľa zásielka 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2022 Okresný súd Lucia Mačuteková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2022 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2022 Prešov ? Lucia Špirengová zásielka 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2022 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2022 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2022 Dôvera Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2022 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 08.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2022 Sociálna poisťovňa Ing. Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2022 Raiffeisen Bank Daniel Krajňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.03.2022 Dopravný podnik Martin Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.03.2022 Okresný súd Marián Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.03.2022 Mestský úrad, ŽP Juraj Stupinský doporučená zásielka 05.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.03.2022 Okresný súd Mária Jančušová doporučená zásielka 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2022 Sociálna poisťovňa Ján Mačko zásielka + šek 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2022 VšZP Zdenka Kiecová zásielka 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.3022 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.03.2022 VšZP Hán Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.03.2022 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.03.2022 VšZP Marcel Polčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 Exekútorský úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 OR PZ Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 Okresný súd Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 VšZP Rastislav Paulo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 VšZP Milan Kaľata oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 Súdny exekútor Juraj Drugo zásielka 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 VšZP Alžbeta Volčková zásielka 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2022 TEMPO s.r.o. Michal Kost zásielka 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2022 Sociálna poisťovňa Agáta Almášiová zásielka 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2022 Sociálna poisťovňa Tomáš Jamnický zásielka 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2022 Okresný súd Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.03.2022 WENTI, s.r.o. Miroslav Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Yurii Zaitsev zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Vasyl Skunts zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Illya Tyahur zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Mykhaylo Dykun zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Ivan Rosul zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Advokátska kancelária Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2022 Mestský úrad, DaP Alenezi Mohammad doporučená zásielka 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2022 Okresný súd Olexander Prezlo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2022 Súdny exekútor Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2022 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Dôvera Valéria Harajdová zásielka 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Agro Hažlín Milan Janočko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Union poisťovňa Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.02.2022 Súdny exekútor Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.02.2022 Wenti, s.r.o. Miroslav Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2022 Notársky úrad Miroslav Biľ doporučená zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2022 Úrad práce SVaR Peter Kaľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2022 Okresný súd Mária Kopačková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 Slovenská konsolidačná Tomáš Sivák zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 Okresný úrad, katastr. odbor JOzef Ratica zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 UNION Štefan Lamanec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 Okresný súd Peter Kostura doporučená zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 Okresný súd Matúš Hvišč doporučená zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.02.2022 VšZP Adrián Berdis zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.02.2022 VšZP Peter Hudák zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.02.2022 VšZP Peter Kaščák zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.02.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Vladimír Kišš zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Jozef Šoltys zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Jaroslav Adamuščin zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Vladimír Adamuščin zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Daniel Hvišč zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 Union Nadežda Bilá zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 ČSOB Ladislav Koruna zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 Plzenský prazdroj Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 Okresný súd Lucia Mačuteková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2022 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2022 Slovenská konsolidačná Peter Hanuščak zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2022 Slovenská konsolidačná Milan Janočko zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2022 Slovenská konsolidačná Andrej Dreveniak zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 365 bank Tomáš Jamnický zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 Okresný súd Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 Dôvera Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Intrum Lucia Špirengová zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 365 bank Oleksandr Muska zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Slovenská konsolidačná Stanislav Januv zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Okresný súd Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Okresný úrad BA Patrik Steinecker oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 MsÚ, DaP Eva Remetová doporučená zásielka 01.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2022 VšZP Branislav Briškár zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2022 VšZP Branislav Kozák zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2022 VšZP Roman Matskyvych zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2022 ČSOB Ladislav Koruna zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 VšZP Lukáš Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 ĆSSZ, ČR Magdaléna Červeniaková zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 Slovenská konsolidačná Božena Halčínová zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 Slovenská konsolidačná Tomáš Michalica zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 Slovenská konsolidačná Daniel Fekete zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera František Hažlinský zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera František Macko zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera Tatiana Mačejovská zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera Serhii Levchenko zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Slovenská konsolidačná Kamil Lazor zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Okresný súd Patrik Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Mestský úrad Jozef Šoltys doporučená zásielka 23.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Okresný súd Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Wenti, s.r.o. Miroslav Vida zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Ján Sirotňák zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.02.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 22.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.02.2022 Okresný súd Mária Olejarová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.02.2022 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2022 Okresný súd Stanislav Horňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta 21.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2022 Okresný súd Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta 21.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2022 Okresný úrad Jozef Šoltys zásielka 21.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 General poisťovňa Daniel Greškovič zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Dušan Dendis zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Viliam Rondzík zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Diana Kopusiak zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Igor Zakuťanský zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera František Hažlinský zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Renáta Richvalská zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Jozef Seman zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Okresný súd Ladislav Kováč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Krajský súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Exekútorský úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.01.2022 Okresný súd Kristína Jašová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.01.2022 VšZP Dana Kopusiak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.01.2022 Dôvera Marcela Ždiniaková zásielka 15.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.01.2022 Intrum Marko Ducár zásielka 15.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 Ministerstvo financií Anton Kunzo zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 Okresný úrad Ján Marcinov zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 Lugera a Makler, s.r.o. Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Mária Knapová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Marcel Polčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Viliam Gerbery oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Miroslav Rybár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Emanuel Garcia Barea oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Vladimír Reviľák zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Lukáč Ratica zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Jozef Seman zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera František Hažlinský zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Valéria Harajdová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Mesto Bardejov, odd. DaP Eva Remetová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Okresný súd Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Gruut s.r.o. Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský zásielka 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 ČSSZ Praha Magdaléna Červeňáková zásielka 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Slovenská poisťovňa Stanislava Eštoková zásielka 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Súdny exekútor Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.01.2022 VšZP Martin Petrovič zásielka 08.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.01.2022 VšZP Nikola Michalicová zásielka 08.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.01.2022 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.01.2022 VšZP Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 M.B.A. Finance Eduard Tarcala zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 M.B.A. Finance Eduard Tarcala zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 Súdny exekútor Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 Okresný súd Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 Okresný súd Slavko Jaroščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 VÚB Generali Žaneta Bilá zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Certeza company Radoslav Vančišin zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Okresný súd Marta Gajdárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Okresný súd Marián Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Úrad práce SvaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2022 OR PZ Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2022 Kaufland Agáta Almašiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2022 Union Zuzana Savočková zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.01.2022 Úrad práce SVaR Andreas Vaško oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.01.2022 Súdny exekútor David Vanta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.01.2022 Okresný súd Peter Ploomský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.01.2022 Okresný súd Dušan Škovránek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.01.2022 Úrad práce, SV a R Nadežda Bilá zásielka 01.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2022 Genertel.sk Daniel Greškovič zásielka 31.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.01.2022 Súdny exekútor Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Intrum Marko Ducár zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 VšZP Mariana Dovičáková zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Sociálne poisťovňa Miloš Frniak zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Sociálna poisťovňa Magdaléna Červeňáková zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Okresný súd Oleksandr Prozlo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2022 Sociálna poisťovňa Tomáš Jamnický zásielka 24.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 24.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.01.2022 Mesto Bardejov Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.01.2022 Mesto Bardejov Stanislav Januv oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.01.2022 ÚPSVaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.01.2022 Exekútorský úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.01.2022 uložená na podatelni MsÚ

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám