Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

2019

došlo dňa odosielateľ adresát druh zásielky uložené do stav uloženia zásielky
31.12.2019 ??? Jana Repáčová zásielka 20.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
30.12.2019 Okresný súd Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
30.12.2019 ÚPSVaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
30.12.2019 Stály rozhodcovský súd Alena Drugová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
27.12.2019 Exekútorský úrad Jozef Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 14.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2019 Súdny exekútor Jozef Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2019 VšZP Ján Marcinov oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2019 Okresný súd Oksana Mikulová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2019 Súdny exekútor Peter Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2019 Súdny exekútor Branislav Sivák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2019 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 10.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2019 Dôvera Radovan Moravec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2019 Úrad práce so. vecí a rodiny Marta Gajdarová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
19.12.2019 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
19.12.2019 Dôvera Bianka Jambrozyová zásielka 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
18.12.2019 Sociálna poisťovňa Miroslav Biľ zásielka 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
18.12.2019 Sociálna poisťovňa Ján Mihaľ zásielka 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
18.12.2019 Sociálna poisťovňa Jana Repačová zásielka 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
18.12.2019 Sociálna poisťovňa Marián Petrovič zásielka 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
18.12.2019 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňak zásielka 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
18.12.2019 Okresný súd Eduard Tarcala oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2019 Dôvera Petra Lešková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2019 Dôvera Ján Mihaľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2019  Exekútorský úrad  Silvia Novická  oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  03.01.2020  uložená na podatelni MsÚ
13.12.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 02.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2019 Sociálna poisťovňa Patrik Krupa zásielka 02.01.2020 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2019 Okresný súd KE Henrik Rabatin doporučená zásielka 30.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2019 Dôvera Ľuboš Baláž zásielka 30.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2019 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 30.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2019 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 30.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2019 Dôvera Jozef Michalica zásielka 30.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.09.2019 Okresný súd Rudolf Jurák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.09.2019 OR PZ Juraj Zápach oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.09.2019 Daňový úrad Martin Majerník verejná vyhláška 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
10.09.2019 OR PZ Branislav Poláček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.12.2019 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.12.2019 Dôvera Stanislav Januv zásielka 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.12.2019 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.12.2019 Dôvera Peter Jaroščák zásielka 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.12.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2019 O2 Zuzana Boruvová zásielka 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2019 Slovenská sporiteľňa Chovanec zásielka 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2019 Raiffeisen Alena Kosárová zásielka 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2019 Raiffeisen Petra Lešková zásielka 27.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2019 CreditCall s.r.o. Zuzana Ondovová zásielka 23.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2019 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2019 Okresný súd Tomáš Jamnický doporučená zásielka 20.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2019 Okresný súd Tibor Butkovič doporučená zásielka 20.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2019 Okresný súd Jozef Šinaľ doporučená zásielka 20.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.12.2019 VšZP Marián Grobár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.12.2019 Súdny exekútor Stanislav Dudáš doporučená zásielka 19.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.12.2019 OR PZ Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2019 Okresný súd Peter Krupica doporučená zásielka 17.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2019 Okresný súd Radovan Petrovič doporučená zásielka 17.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2019 Okresný súd Zuzana Lazoriková doporučená zásielka 17.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 20.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 20.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2019 Súdný exekútor Marek Ferenc oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
29.11.2019 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 17.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Okresný súd Marián Ferenc doporučená zásielka 13.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Okresný súd Jozef Glitta doporučená zásielka 13.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Okresný súd Nadežda Korbová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Okresný súd Jozef Šinaľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Mesto Liptovský Mikuláš Ladislav Kováč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Okresný úrad Milan Bartko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Edymax Peter Jaroščák zásielka 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Edymax Jozef Čupeľa zásielka 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Dôvera Erik Repáč zásielka 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2019 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.11.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 2x 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.11.2019 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.11.2019 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.11.2019 Súdny exekútor Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2019 Exekútorský úrad Marek Didič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2019 VšZP Ján Karašinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2019 Sociálna poisťovňa Stanislav Januv oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2019 Okresný súd Jozef Horvát oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2019 Okresný súd Zdenka Kralová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2019 VSD Radoslav Bilý zásielka 13.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2019 Tesco Žaneta Bilá zásielka 10.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2019 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2019 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2019 Súdny exekútor Jozef Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2019 Okresný súd Michal Hreško oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2019 ÚPSVaR Štefan Šmilňák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.11.2019 Okresný súd Vasiľ Lovič doporučená zásielka 05.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.11.2019 Okresný súd Martin Beňa doporučená zásielka 05.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.11.2019 Okresný súd Pavol Tomeček doporučená zásielka 05.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.11.2019 Okresný súd Vladimír Kišš doporučená zásielka 05.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.11.2019 Okresný súd Peter Kostura doporučená zásielka 05.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.11.2019 Okresný súd Alena Kosárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  09.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.11.2019 Dôvera Dušan Sova oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  09.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
19.11.2019 O2 Jozef Čupeľa zásielka 09.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2019 Exekútorský úrad František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2019 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2019 JUDr. Dagmar Kováčová Lukáš Patkaň oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2019 Okresný súd Marcel Polčan oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2019 Intrum Kamil Mihalovič zásielka 02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2019 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová zásielka 02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2019 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.11.2019 Okresný súd Ľudmila Juráková doporučená zásielka 28.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.11.2019 Okresný súd Martin Majerník doporučená zásielka 28.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.11.2019 Okresný súd František Hažlinský doporučená zásielka 28.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.11.2019 VšZP Viktor Péter zásielka 02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.11.2019 VšZP Monika Dendisová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.11.2019 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2019 Okresný súd Michal Hreško oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2019 UniCredit Bank Róbert Varady zásielka  02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2019 ČSOB Radoslav Bilý zásielka  02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2019 Intrum Radoslav Bilý zásielka  02.12.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.11.2019 Slovenská sporiteľňa  ?   Chovanec zásielka 29.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.11.2019 Súdny exekútor Ján Ščerbák zásielka 29.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.11.2019 Česká správa soc. zabezpečenia Jana Repáčová zásielka 29.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.11.2019 Súdny exekútor Alena Kostárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2019 Okresný súd KE Henrik Rabatin doporučená zásielka 25.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 26.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2019 Marcela Billá Žaneta Billá zásielka 26.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2019 Súdny exekútor Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2019 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2019 Okresný súd Milan Prusák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2019 Sociálna poisťovňa Patrik Krupa list 25.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 Okresný súd Martin Verčimák doporučená zásielka 20.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 Okresný súd Róbert Harčár doporučená zásielka 20.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 Okresný súd Marek Repáč doporučená zásielka 20.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 Okresný súd František Hažlinský doporučená zásielka 20.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 Okresný súd Anna Marčoková doporučená zásielka 20.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 Okresný súd Bohuš Orlovský doporučená zásielka 20.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 Súdny exekútor Ladislav Kováč zásielka 25.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 CreditCall, s.r.o. Zuzana Ondovová zásielka 25.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 VšZP Peter Zakuťanský zásielka 25.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2019 VšZP Branislab Briškár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2019 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 22.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Hentrik Rabatin zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Ladislav Bárta zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Erik Repáč zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Dušan Palenčár zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera ingrid Schaderová zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Ján Mačko zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Eva Remetová zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Peter Lauko zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Dušan Sova zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Juraj Pažák zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Jana Dudášová zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Jozef Michalica zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 CreditCall Zuzana Ondovová zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Slovenský červený kríž Tomáš Jamnický zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 Súdný exekútor Martin Kunst oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2019 VŚZP Ján Karašinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2019 VšZP Pavol Stupinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2019 VšZP Jozef Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2019 Slovenský červený kríž Peter Liček zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2019 Slovenský červený kríž Alena Kosárová zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2019 Slovenský červený kríž Peter Polomský zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2019 Slovenský červený kríž Daniela Rišková zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2019 Slovenský červený kríž Jana Vargová zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2019 Slovenský červený kríž Ján Sarganek zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2019 Slovenský červený kríž Cuba Coba Viera zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2019 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2019 Dôvera Jaroslav Mihalik zásielka 18.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2019 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2019 Okresný súd Eva Remetová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2019 Dôvera Jozef Seman oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2019 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2019 Sociálna poisťovňa Marián Petrovič zásielka 15.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2019 UniCredit Bank Róbert Várady zásielka 08.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2019 Okresný súd Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.10.2019 SKP, k.s. Miroslav Jeržabek zásielka 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.10.2019 Okresný súd Branislav Briškár doporučená zásielka 31.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.10.2019 Okresný súd Ján Ščerbák doporučená zásielka 31.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.10.2019 Edymax Europe Peter Jaroščák zásielka 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.10.2019 ÚPSVaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.10.2019 Okresný úrad Alena Kosárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
15.10.2019 Dôvera Pamela Remetová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
15.10.2019 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
15.10.2019 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
15.10.2019 Slavomíra Karlová Žaneta Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2019 Okresný súd Pavol Sulyok oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2019 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová zásielka 04.11.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2019 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2019 Dôvera Jana Dudášová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2019 Dôvera Michal Mezei oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2019 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2019 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2019 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2019 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2019 Sociálna poisťovňa Marián Petrovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2019 Slovenská konsolidačná Andrea Phillips zásielka 29.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.10.2019 Súdny exekútor Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.10.2019 Okresný súd Jozef Čupeľa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.10.2019 Okresný súd Stanislav Horňák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
08.10.2019 Okresný súd Zuzana Vargová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
08.10.2019 VšZP Emil Severin Podhodorecki oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
08.10.2019 TESCO Žaneta Bilá zásielka 28.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2019 Edymax Jozef Čupeľa zásielka 25.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2019 Slovenská sporiteľňa Chovanec zásielka 25.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2019 VšZP Alexander Pangrác oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2019 Súdny exekútor Marek Didič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2019 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2019 Okresný súd Marián Petrovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2019 Okresný súd Bohuš Orlovský doporučená zásielka 18.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2019 Okresný súd Rastislav Strunga doporučená zásielka 18.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2019 Okresný súd Bohuš Orlovský doporučená zásielka 18.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2019 Okresný súd Pamela Remetová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.10.2019 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 21.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.10.2019 Okresný súd Rudolf Seget oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 21.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.10.2019 VšZP Juliána Šimánková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 21.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.10.2019 Marcela Billá Žaneta Billá zásielka 21.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
01.10.2019 Exekútorský úrad Rudolf Surgent oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 21.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.09.2019 Slovenská konsolidačná Mikuláš Kičura zásielka 18.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.09.2019 Okresný súd Viliam Gerbery oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2019 Okresný súd Kristína Jašová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2019 Okresný súd Branislav Kozák doporučená zásielka 14.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2019 Okresný súd Ľudmila Juráková doporučená zásielka 14.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2019 OR PZ Vladimír Kišš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 14.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
24.09.2019 Okresný súd Jozef Šinaľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 14.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
24.09.2019 Cclais Ján Sakulič zásielka 14.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2019 Okresný súd Ján Kimák doporučená zásielka 08.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2019 Okresný súd Nadežda Bilá doporučená zásielka 08.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2019 Okresný súd Ľudmila Juráková doporučená zásielka 08.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2019 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský zásielka 11.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2019 Okresný súd Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2019 OR PZ Kristína Jašová doporučená zásielka 07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2019 Okresný súd Miroslav Almáši oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2019 Dôvera Marek Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2019 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2019 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2019 Okresný súd Miroslav Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2019 Okresný súd Marián Grobár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2019 Rozhodcovský súd Gabriela Mihalčinová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2019 Exekútorský úrad Patrik Krupa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2019 Okresný úrad Tibor Butkovič doporučená zásielka 04.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.09.2019 Okresný súd František Hvišč doporučená zásielka 03.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.09.2019 Okresný súd Kornel Jurák doporučená zásielka 03.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.09.2019 Okresný súd Daniela Rybárová doporučená zásielka 03.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.09.2019 Union Nadežda Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.09.2019 Okresný súd Anna Patkaňová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.09.2019 CreditCall, s.r.o Peter Vaxmanský zásielka 07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.09.2019 Okresný súd Marcel Geci doporučená zásielka 02.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.09.2019 Dôvera Peter Micheľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.09.2019 Dôvera Jozef Seman oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.09.2019 Dôvera Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.09.2019 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2019 Súdny exekútor Ladislav Barta doporučená zásielka 01.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2019 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2019 Súdny exekútor Anna Marčoková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2019 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2019 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 01.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2019 Kooperativa Erik Repáč zásielka 01.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2019 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2019 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.10.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2019 SKP k.s. Miroslav Jeržabek zásielka 30.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2019 Dôvera Lukáš Patkaň oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2019 VšZP Olem Pustovoitenko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.09.2019 Okresný súd František Hažlinský doporučená zásielka 26.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.09.2019 Okresný súd Stanislav Dudáš doporučená zásielka 26.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
11.09.2019 Okresný súd Ján Voľanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2019 Okresný súd Branislav Poláček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2019 Kooperatíva Errik Repáč zásielka 27.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 27.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2019 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 24.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2019 VšZP Dávid Gurský zásielka 24.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2019 VšZP Ján Hankovský zásielka 24.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2019 VšZP Ing. Jaroslav Hovanec zásielka 24.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2019 Okresný súd Adrián Berdis oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2019 Súdny exekútor Marián Litavec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.09.2019 Súdny exekútor Franitšek Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.09.2019 Súdný exekútor Patrik Krupa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.09.2019 VšZP Maksym Karetnyuk oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.09.2019 VšZP Ing. Jaroslav Hovanec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
05.09.2019 VšZP Monika Butkovičová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.09.2019 Slovenský červený kríž Peter Polomský zásielka 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.09.2019 Slovenský červený kríž Daniela Rišková zásielka 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.09.2019 Slovenský červený kríž Ján Sarganek zásielka 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
04.09.2019 Štátny rozhodcovský súd Jana Repáčová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2019 Slovenský červený kríž Peter Liček zásielka 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2019 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2019 Slovenský červený kríž František Antoňák zásielka 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2019 Slovenský červený kríž Tomáš Jamnický zásielka 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2019 Slovenský červený kríž Alena Kosárová zásielka 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2019 Súkromná a stredná odborná škola Kristína Verčimáková zásielka 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2019 Okresný súd Zuzana Ondová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2019 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2019 Okresný súd Oksana Mikulova oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.09.2019 Okresný súd Ľudmila Juráková doporučená zásielka 17.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.09.2019 Okresný súd Marek Ferenc doporučená zásielka 17.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.09.2019 Dôvera Stanislava Eštoková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.09.2019 Dôvera Zuzana Lazoriková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.09.2019 Dôvera Radovan Schader oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.09.2019 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.09.2019 Súdny exekútor Marek Ferenc oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 17.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 17.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2019 Slovenská sporiteľňa Tibor Červeňák zásielka 17.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.08.2019 Dôvera Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
28.08.2019 Dôvera Jana Vargová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Dušan Sova zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Jana Dudášová zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Jozef Michalica zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Dušan Palenčár zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Ján Voľanský zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Ján Mačko zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Eva Remetová zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Petr Lauko zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Juraj Pažák zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Dôvera Erik Repáč zásielka 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 VšZP Marcel Gajda oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 Okresný súd Nadežda Korbová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2019 VšZP Halina Kyjovská oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
26.08.2019 Exekútorský úrad Jozef Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
26.08.2019 Sociálna poisťovňa Juliana Šimánková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
26.08.2019 VšZP Jihlava Alexander Pangrác oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.08.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 10.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.08.2019 Tatra banka Erik Repáč zásielka 10.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.08.2019 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský zásielka 10.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.08.2019 VšZP Radoslav Vančišin zásielka 10.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.08.2019 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 10.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.08.2019 Okresný súd Jozef Horvát doporučená zásielka 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.08.2019 Okresný súd František Hvišč doporučená zásielka 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.08.2019 Okresný súd Michal Greško doporučená zásielka 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2019 Okresný súd František Antoňák doporučená zásielka 06.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2019 Okresný súd Radoslav Vančišin doporučená zásielka 06.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2019 Okresný súd Jaroslav Hovanec doporučená zásielka 06.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2019 Exekútorský úrad Silvia Novická doporučená zásielka 06.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2019 VÚB Dana Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2019 UniCreditBank Róbert Várady zásielka 09.09.2049 uložená na podatelni MsÚ
21.08.2019 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.08.2019 VšZP Petra Lešková zásielka 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.08.2019 Okresný súd Eva Remetová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.08.2019 Dôvera Miroslav Jajko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.08.2019 Dôvera Patrik Krupa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.08.2019 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.08.2019 Dôvera Miroslav Vida oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.08.2019 Dôvera Radovan Moravec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
21.08.2019 Dôvera Marián Martiček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Taras Duda oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Mykhailo Zvarych oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Marek Geci oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Jozef Plevka oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Ján Voľanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Ladislav Barta oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Ján Sirotňák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2019 Dôvera Ľuboš Baláž oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2019 Exekútorský úrad Patrik Krupa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2019 Okresný súd Petzer Vaxmanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2019 ÚPSVaR Marianna Dovičaková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2019 VšZP Martin Kunst oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.08.2019 Tesco Žaneta Bilá zásielka  02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.08.2019 Dôvera Daniela Rišková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.08.2019 Dôvera Mykola Pashtepa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.08.2019 Dôvera Oleh Mykhalenko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.08.2019 Dôvera Pavlo Bereza oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.08.2019 Dôvera Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.08.2019 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.08.2019 Dôvera Andrii Zaichenko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
14.08.2019 Dôvera Michal Mezei oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.08.2019 Krajský súd BA Peter Kaľa doporučená zásielka 28.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
13.08.2019 Groupama Radoslav Bilý zásielka 02.09.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.08.2019 Okresný súd KE Henrik Rabatin Chovančík doporučená zásielka 27.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.08.2019 CreditCall, s.r.o. Peter Jaroščák zásielka 30.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.08.2019 Súdny exekútor Juliana Siváková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2019 Súdny exekútor Žaneta Billá zásielka 27.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2019 Intrum Branislav Poláček zásielka 27.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2019 Česká správa soc. zabezpečení Jana Repáčová zásielka 27.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2019 UNICREDIT bank Vojtech Bilý oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
08.08.2019 Raiffeisen bank Petra Lešková zásielka 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 Slovenská sporiteľňa Chovanec zásielka 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Rostyslav Olifiruk oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Viliam Tulchym oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Myroslav Bokshan oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Erik Gaži oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Kristína Jašová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Anna Havečarová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Tibor Butkovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Petra Lešková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Viktor Téter oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Artem Tarasenko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 VšZP Volodymyr Toida oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 Okresný súd Daniel Hvišč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 Okresný súd Rudolf Seged doporučená zásielka 22.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 Okresný súd Rudolf Seged doporučená zásielka 22.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
07.08.2019 Okresný súd Branislav Kozák doporučená zásielka 22.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.08.2019 Okresný súd Eduard Tarcala oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.08.2019 Okresný súd Marek Ferenc oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
06.08.2019 Sociálna poisťovňa Ján Mihaľ zásielka 26.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2019 Okresný súd Jozef Šinaľ doporučená zásielka 16.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2019 Okresný úrad Monika Česlová doporučená zásielka 16.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2019 Exekútorský úrad Anna Marčokoá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2019 Exekútorský úrad Rudolf Seget oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2019 Krajský súd Štefan Šmilňák 2x oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2019 Okresný súd Jozef Šinaľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2019 Okresný súd Miroslav Almáši zásielka 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.07.2019 VšZP Erik Gaži zásielka 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.07.2019 VšZP Tibor Butkovič zásielka 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
31.07.2019 Slovenská sporiteľňa Peter Jaroščák zásielka 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.07.2019 Okresný súd Viera Porubská doporučená zásielka 14.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.07.2019 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 14.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.07.2019 CreditCall Jozef Plevka zásielka 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.07.2019 VšZP Yurii Pipkun oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
30.07.2019 VšZP Pavlij Lebedynskyi oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2019 Edymax Peter Jaroščák zásielka 16.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2019 Dôvera Ing. Slavomír Snak oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2019 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2019 Okresný súd Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
26.07.2019 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2019 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2019 VšZP Dávid Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2019 Okresný súd Miroslav Biľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2019 Okresný súd Stanislav Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2019 Okresný súd Jana Raticová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2019 Rozhodcovský súd Gabriela Mihalčinová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
24.07.2019 VÚB banka Dana Bilá zásielka 12.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.07.2019 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 07.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
23.07.2019 Okresný súd Vladimír Kišš doporučená zásielka 07.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2019 Exekútorský úrad Petra Lešková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2019 Okresný súd Alexander Poperník doporučená zásielka 02.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2019 Okresný súd Daniel Ferenc doporučená zásielka 02.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2019 UniCreditBank Róbert Várady zásielka 05.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2019 Česká správa sociálního zebzpečení Jana Repáčová zásielka 05.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.07.2017 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 05.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.07.2017 Sociálna poisťovňa Miroslav Biľ zásielka 05.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.07.2017 Sociálna poisťovňa Ján Mihaľ zásielka 05.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
17.07.2017 Okresný súd Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2019 UniCredit Bank Róbert Várady zásielka 02.08.2019 uložená na podatelni MsÚ
12.07.2019 Okresný súd Branislav Briškár doporučená zásielka 29.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2019 Okresný súd Mária Dubovecká doporučená zásielka 29.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2019 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 30.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2019 Okresný súd Ján Eštok oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2019 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2019 Kooperatíva Andrea Onačilová zásielka 29.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2019 VšZP Marcel Gajda zásielka 29.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2019 Exekútorský úrad Ľudmila Juráková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.07.2019 OR PZ Bratislava Tibor Butkovič zásielka 23.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.07.2019 Sociálna poisťovňa Ján Mihal zásielka 26.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2019 VšZP Branislav Kozák zásielka 22.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2019 VšZP Peter Hudák zásielka 22.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2019 VšZP Martin Kunst zásielka 22.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2019 Okresný súd Nadežda Korbová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2019 Súdny exekútor Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2019 Dôvera Pavlo Bereza zásielka 22.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2019 Dôvera Mykhailo Zvarych zásielka 22.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2019 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
02.07.2019 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 22.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.07.2019 Dôvera Jozef Plevka zásielka 19.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.07.2019 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 19.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.07.2019 Dôvera Jozef Michalica zásielka 19.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.07.2019 Dôvera Erik Repáč zásielka 19.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2019 VšZP Peter Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2019 Exekútorský úrad Marián Grobár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2019 Okresný súd Ľuboslava Hviščová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2019 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2019 Sociálna poisťovňa Marián Petrovič zásielka 15.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2019 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 15.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2019 Súkromná stredná odborná škola Kristína Verčimáková zásielka 15.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2019 Notársky úrad Mikuláš Kičura oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2019 VšZP Zvolen Paulo Lebedynskyi oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.06.2019 Česká spr. soc. zabezpečenia Jana Repačová zásielka 12.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.06.2019   Anton Železný oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.06.2019 Slovenská pošta Zuzana Ondovová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2019 Okresný súd Pavol Sulyok oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.06.2019 VšZP Nikola Petrovičová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.06.2019 UniCredit Bank Róbert Várady zásielka 08.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.06.2019 UniCredit Bank Róbert Várady zásielka 08.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.06.2019 VÚB banka Dana Bilá zásielka 08.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.06.2019 VšZP Valerián Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.06.2019 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2019 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2019 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.06.2019 Exekútorský úrad Marek Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.06.2019 VšZP Emil Sewerin Podhorodecki oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.06.2019 Okresný súd Agáta Almašiová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.06.2019 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.06.2019 Okresný súd Peter Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.06.2019 Union František Billý list 01.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.06.2019 Okresný súd Oksana Mikulová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.07.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.06.2019 Okresný súd Stanislav Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.06.2019 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
10-06-2019 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.06.2019 VšZP Peter Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.06.2019 Okresný súd Pamela Remetová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.06.2019 ÚPSVaR Jozef Seman doporučená zásielka 24.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.06.2019 Register obchodu a živnosti Vladimír Benko zásielka 25.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.06.2019 Okresný súd Jozef Seman doporučená zásielka 19.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.06.2019 Okresný súd Eduard Tarcala oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.05.2019 Tatrabanka Erik Repáč doporučená zásielka 18.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.05.2019 Tatrabanka Erik Repáč zásielka 18.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
30.05.2019 Groupama poisťovňa Radoslav Bilý zásielka 17.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
30.05.2019 Sociálna poisťovňa Andrea Onačilová zásielka 17.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2019 Slovenská pošta a.s. Radoslav Bilý zásielka 17.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2019 Exekútorský úrad Jozef Delin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
28.05.2019 Union Eva Ferencová zásielka 17.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.05.2019 JUDr. Chudová Zora Ladislav Barta doporučená zásielka 11.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.05.2019 VšZP Ing. Jaroslav Hovanec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 14.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2019 Okresný súd Dušan Palenčár doporučená zásielka 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2019 Okresný súd Vladimír Čorňák doporučená zásielka 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2019 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2019 Okresný súd Rudolf Seget oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
23.05.2019 D§vera Peter Jaroščák zásielka 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
23.05.2019 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
23.05.2019 Dôvera Juraj Klimek zásielka 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
23.05.2019 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2019 Okresný súd Nadežda Korbová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2019 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2019 Okresný súd Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.05.2019 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 05.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.05.2019 VšZP Jozef Ratica zásielka 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.05.2019 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová zásielka 10.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.05.2019 Kooperatíva Andrea Onačilová zásielka 07.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.05.2019 Uni Credit Bank Róbert Várady zásielka 07.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.05.2019 VšZP Marcel Gajda oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2019 Uni Credit Bank Róbert Várady zásielka 04.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2019 VšZP Petra Lešková zásielka 04.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2019 Okresný súd Nadežda Korbová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2019 Súdny exekútor - Líška Stanislav Repáč doporučená zásielka 30.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2019 VšZP Monika Butkovičová zásielka 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2019 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2019 Okresný súd Stanislav Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2019 2x Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2019 Súdny exekútor Ing. Jaroslv Hovanec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2019 Tatra banka Nikola Petrovičová zásielka 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2019 Slovenský červený kríž František Billý zásielka 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2019 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2019 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.06.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.05.2019 Slovenský červený kríž Peter Liček zásielka 31.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.05.2019 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 31.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.05.2019 Slovenský červený kríž František Antoňák zásielka 31.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.05.2019 Slovenský červený kríž Ján Sargánek zásielka 31.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.05.2019 Slovenský červený kríž Peter Polomský zásielka 31.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.05.2019 Slovenský červený kríž Alena Kosárová zásielka 31.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.05.2019 Česká správa sociálního zabezpečení Jana Repáčová zásielka 31.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2019 Okresný súd Michal Greško doporučená zásielka  24.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2019 Okresný súd Dušan Palenčár doporučená zásielka  24.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2019 Okresný súd Peter Kaľa doporučená zásielka  24.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2019 Okresný súd Marek Ferenc doporučená zásielka  24.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2019 Okresný súd Erika Geroni doporučená zásielka  24.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2019 Okresný súd Peter Vaxmanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2019 Okresný súd Viliam Novický oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2019 AOK Deutsche Dávid Repáč zásielka 27.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2019 AOK Deutsche Jana Repáčová zásielka 27.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2019 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 27.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2019 Slovenská sporiteľňa Patrik Michalík zásielka 27.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2019 Raiffeisen bank Petra Leškovská zásielka 27.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.05.2019 Okresný súd Rudolf Seget oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.05.2019 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.05.2019 Súdny exekútor Miroslav Goliáš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
06.05.2019 Deutsche Rentenversicherung Dávid Repáč zásielka 24.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2019 Frankierservice Jozef Ratica zásielka 21.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2019 VšZP Jozef Ratica zásielka 21.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2019 Genertel.sk Daniel Greškovič zásielka 20.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2019 Okresný súd Ľuboslava Hviščová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
30.04.2019 Slovesnká pošta Radoslav Bilý zásielka 20.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
30.04.2019 Okresný úrad Iveta Wendy Alžbeta oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
30.04.2019 Data Centrum Michaela Banasová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.04.2019 Exekútorský úrad Peter Krupica doporučená zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.04.2019 Prvá penzijná Juročko Jozef zásielka 17.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.04.2019 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.04.2019 Exekútorský úrad Miroslav Goliaš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.04.2019 VšZP Petra Lešková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.04.2019 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Dušan Sova zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Juraj Pažák zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Petr Lauko zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Miroslav Jajko zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Ján Voľanský zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Peter Hanuščák zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Kamil Lazor zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Eva Remetová zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Ján Mačko zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Jana Dudášová zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Dušan Palenčár zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Juraj Klimek zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2019 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 14.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.04.2019 Exekútorský úrad Branislav Poláček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.04.2019 Okresný súd Ján Miháľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2019 Okresný súd Milan Ildža doporučená zásielka 10.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2019 Okresný súd Marek Ferenc doporučená zásielka 10.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2019 Okresný súd Lukáš Ratica doporučená zásielka 10.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2019 Okresný súd Ing. Peter Pelák doporučená zásielka 10.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
23.04.2019 Sociálna poisťovňa Veronika Poláková zásielka 13.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
23.04.2019 Deutsche Rentenversicherung Jana Repáčová zásielka 13.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
23.04.2019 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.04.2019 UniCredit Bank Róbert Várady zásielka  06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.04.2019 JUDr. Ján Halko Vojtech Bilý zásielka  06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.04.2019 Intrum Branislav Poláček zásielka  06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.04.2019 Okresný súd Daniel Ferenc oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2019 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2019 Okresný súd Jozef Horvát oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.04.2019 UniCredit Bank Róbert Várady zásielka 06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.04.2019 MCGA s.r.o. Mária Olejárová zásielka 06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.04.2019 Okresný súd Mária Dubovecká oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.04.2019 Okresný súd Branislav Poláček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.04.2019 Centrum logistického zabezpečenia Branislav Kozák doporučená zásielka 30.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.04.2019 ÚPSVaR František Billý oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.05.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2019 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  30.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2019 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  30.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2019 Dôvera Marek Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  30.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2019 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  30.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2019 Exekútorský úrad František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  30.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2019 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka  30.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Okresný súd Alexander Poperník doporučená zásielka 26.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Okresný súd Dávid Gurský doporučená zásielka 26.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Okresný súd Michal Mezei doporučená zásielka 26.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Ing. Slavomír Snak oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Ľubomír Gusenica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Ján Mačko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Stanislav Dudáš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Lukáš Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Dušan Palenčár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Miroslav Jajko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Eva Remetová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2019 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2019 MCGA legal s.r.o. Mária Olejárová zásielka 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2019 MCGA legal s.r.o. Mária Olejárová zásielka 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2019 Okresný súd Anna Patkaňová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2019 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2019 Súdny exekútor Daniela Goliašová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2019 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.04.2019 Súdny exekútor Zuzana Ondová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.04.2019 Súdny exekútor Branislav Poláček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.04.2019 Okresný úrad Mgr. Iveta Wendy oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.04.2019 Okresný súd Miroslav Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2019 Dôvera Miroslav Jajko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2019 Okresný súd Oksana Mikulová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2019 Okresný súd Juraj Klimek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2019 Lekáreň Dr. Max Žaneta Bilá zásielka 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2019 Okresný súd Dušan Sova doporučená zásielka 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2019 Okresný súd Martin Verčimák doporučená zásielka 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2019 VšZP Peter Zakuťanský zásielka 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2019 VšZP Emil Seweryn Podhorodecki zásielka 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2019 VšZP Dávid Gurský zásielka 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2019 Dôvera Jana Vargová
oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)
23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
02.04.2019 Pošta Rimavská Sobota Pavol Klár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.04.2019 VsD Radoslav Bilý zásielka 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.04.2019 Pozemkové spoločenstvo Vyšný Komárnik Anna Gonšenicová zásielka 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.04.2019 AOK Dávid Repáč zásielka 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.04.2019 Súdny exekútor Anna Marčoková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
uložená na podateľni MsÚ29.03.2019 Okresný súd Dušan Palenčár doporučená zásielka 18.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2019 Okresný súd Ján Ščerbák doporučená zásielka 18.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2019 AOK Jana Repáčová zásielka 16.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2019 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 16.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2019 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
28.03.2019 Dôvera Patrik Orth oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
28.03.2019 Rozhodcovský súd Marián Ondek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
28.03.2019 Slovenská konsolidačná Zuzana Ondovová zásielka 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2019 Okresný súd Pavol Klár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2019 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2019 Okresný súd Dušan Palenčár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2019 Dôvera Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2019 Dôvera Juraj Klimek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2019 Dôvera Kristián Greškovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2019 Dôvera Ján Voľanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2019 Dôvera Marián Onder oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2019 NsP, n.o. Lukáš Bilý zásielka 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.03,2019 Okresný súd Michal Mezei oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.03.2019 Súdny exekútor Marek Novák doporučená zásielka 10.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.03.2019 VšZP Radoslav Bilý oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.03.2019 Okresný súd Milan Prusák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.03.2019 Synot Tip Žaneta Billá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.03.2019 Exekútorský úrad Branislav Poláček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.03.2019 Okresný súd Eva Remetová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
19.03.2019 VÚB banka Dana Bilá zásielka 08.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.03.2019 VZP - Prešov Marek Geci oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.03.2019 Okresný súd Viliam Novický oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.03.2019 Okresný súd Nadežda Korbová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.03.2019 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 05.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.03.2019 VšZP Monika Butkovičová zásielka 05.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.03.2019 VSD  a.s. Radoslav Bilý zásielka 01.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.03.2019 Okresný súd Oksana Mikulová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.03.2019 Súdny exekútor Marcel Geci oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.03.2019 UniCreditBank Róbert Várady zásielka 01.04.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.03.2019 VšZP Ján Hankovský zásielka
01.04.2019
uložená na podateľni MsÚ
13.03.2019 VšZP Branislav Briškár zásielka
01.04.2019
uložená na podateľni MsÚ
13.03.2019 Okresný súd Alexander Miškovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)
01.04.2019
uložená na podateľni MsÚ
11.03.2019 Slovenská sporiteľňa Erika Geroni zásielka 29.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.03.2019 ČSOB Alexander Miškovič zásielka 29.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.03.2019 Krajský súd Marek Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.03.2019 Súdny exekútor Branislav Sisák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.03.2019 VšZP Marcel Gajda oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.03.2019 Okresný súd Andrej Hvišč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.03.2019 Krajský súd Marián Litavec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.03.2019 Okresný súd Branislav Poláček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.03.2019 Okresný úrad Jaroslav Fečo doporučená zásielka 22.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.03.2019 Exekútorský úrad Nadežda Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
06.03.2019 Sociálna poisťovňa Agáta Almášiová zásielka 25.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.03.2019 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 22.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.02.2019  Okresný súd  Pavol Klár  oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  18.03.2019  uložená na podateľni MsÚ
27.02.2019  Krajský súd  Štefan Šmilňak  oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  18.03.2019  uložená na podateľni MsÚ
27.02.2019  Súdny exekútor  František Hažlinský  oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  18.03.2019  uložená na podateľni MsÚ
26.02.2019 Okresný súd Monika Česlová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
26.02.2019 Okresný súd Eva Remetová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.02.2019 KB Anna Marčoková zásielka 15.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.02.2019 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 15.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.02.2019 Exekútorský úrad Martin Verčimák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.02.2019 Spirit, s.r.o. Veronika Poláková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2019 Okresný súd Trebišov Marián Rimarčík doporučení zásielka 11.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2019 Dôvera Ladislav Barta oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2019 Súdny exekútor Vladimír Marčok oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2019 Súdny exekútor Anna Marčoková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.02.2019 Kooperativa Andrea Onačilová zásielka 11.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.02.2019 Okresná prokuratúra Branislav Poláček zásielka 11.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.02.2019 ÚPSVaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2019 Slovenská konsolidačná, a.s. Kamil Horejsek zásielka 11.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2019 Slovenská konsolidačná, a.s. Branislav Poláček zásielka 11.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
 18.02.2019 Slovak Telekom, a.s.  Ladislav Mako  zásielka  08.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019 Okresný súd František Billý doporučená zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019 Okresný súd Martin Klimek doporučená zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019 Okresný súd Vladimír Kišš doporučená zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019 Okresný súd Anna Patkaňová doporučená zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019 Okresný súd Ján Mačko doporučená zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019 Daňový úrad Hunterwood verejná vyhláška 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019 Slovenský červený kríž Peter Liček zásielka 07.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019 Slovenská konsolidačná Stanislav Januv zásielka 07.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019 Okresný súd Viliam Jalč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2019  Okresný súd  Róbert Harčar doporučená zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2019 Slovenský červený kríž Alena Kosárová zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2019 Slovenský červený kríž Nadežda Bilá zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2019 Slovenský červený kríž Peter Polomský zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2019 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2019 Slovenský červený kríž Ján Sarganek zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2019 Slovenský červený kríž František Antoňák zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2019 Slovenský červený kríž František Billý zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2019 Okresný súd Nadežda Korbová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2019 Okresný súd Martin Verčimák doporučená zásielka 28.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2019 OR PZ Tibor Butkovič
doporučená zásielka
28.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2019 OR PZ Jozef Horváth
doporučená zásielka
28.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2019 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2019 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2019 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2019 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2019 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2019 Dôvera Ondrej Remeta zásielka 04.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.02.2019 Daňový úrad Rudolf Seget verejná vyhláška 26.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.02.2019 Okresný úrad Rastislav Renčko zásielka 01.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.02.2019 Česká spořitelna Libuša Grošaftová zásielka 01.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.02.2019 Česká spořitelna Jozef Popjak zásielka 01.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.02.2019 Manuvia Jobiner Patrik Krupa zásielka 01.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.02.2019 Súdny exekútor Miroslav Ripič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.02.2019 Súdny exekútor Slavomír Šmilňák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.02.2019 Súdny exekútor Kamil Horejsek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.03.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2019 Okresný súd Rastislav Strunga doporučená zásielka 25.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2019 Okresný súd Alena Kosárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2019 Okresný súd Anton Železný oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2019 Okresný súd Róbert Harčar oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.02.2018 DM drogéria Andrea Onačilová zásielka 25.02-2019 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2019 Okresný súd Michal Mezei oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2019 Okresný súd Vasiľ Hafiňák doporučená zásielka 21.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.02.2019 Okresný úrad Rudolf Seget zásielka 20.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
04.02.2019 Exekútorský úrad Juraj Klimek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2019 Exekútorský úrad Valerián Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2019 Dôvera Anna Polačková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2019 Súdny exekútor Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2019 Dôvera Pamela Remetová zásielka 19.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2019 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 19.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2019 Dôvera Marek Derco zásielka 19.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2019 Dôvera Igor Zakuťanský zásielka 19.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2019 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 19.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
 01.02.2019  Dôvera  Viliam Rondzík  zásielka  19.02.2019  uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Eva Remetová zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Juraj Pažák zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Dušan Palenčár zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Dušan Sova zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Peter Lauko zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Jana Dudášová zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2019 VšZP Sofia Mikulová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2019 VÚB Generali Žaneta Bilá zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2019 OR PZ Bardejov Jozef Horváth doporučená zásielka 14.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2019 Exekútorský úrad Marián Grobár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.01.2019 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.01.2019 Okresný súd Juraj Klimek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.01.2019 VšZP Jozef Dovičak oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
29.01.2019 Exekútorský úrad Rudolf Seget oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
28.01.2019 Slovenská konsolidačná Miroslav Biľ zásielka 15.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.01.2019 Slovenská konsolidačná Ján Mihaľ zásielka 12.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
25.01.2019 Exekútorský úrad František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
23.01.2019 Okresný súd Ľuboš Baláž oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
23.01.2019 ÚPSVaR Ján Voľanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2019 Exekútorský úrad Jaroslav Fečo oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2019 Lear Prešov Peter Jaroščák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2019 Rozhodcovský súd Marián Ondek ml. oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2019 ÚPSVaR Peter Liček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2019 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2019 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2019 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2019 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.01.2019 Okresný súd Stanislav Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.01.2019 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.01.2019   Marek Kaščák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.01.2019 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský list 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.01.2019 Okresný súd Zdenka Kiecová doporučený list 01.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 Okresný súd Marek Ferenc doporučená zásielka 31.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 Okresný súd Emil Sewerin Podhorodekci doporučená zásielka 31.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 Okresný súd Anna Marčoková doporučená zásielka 31.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 Okresný súd Anna Marčoková doporučená zásielka 31.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 Okresný úrad Martin Grečný 2x doporučená zásielka 31.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 Okresný súd Vranov n/Topľou Rastislav Strunga doporučená zásielka 31.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 Union Zuzana Savočková zásielka 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 ÚPSVaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2019 3 zásielky Valerián Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2019 MCGA legal s.r.o. Mária Olejárová zásielka 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2019 Okresný súd Viera Porubská oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.01.2019 Okresný súd Milan Cuprišin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.01.2019 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.01.2019 Okresný súd Rudolf Seget oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.01.2019 Okresný súd Jozef Čupeľa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.01.2019 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.01.2019 ??? Prešov Ján Hankovský zásielka 01.02.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.01.2019 Intrum Radoslav Bilý zásielka 29.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
11.01.2019 Okresný súd Milan Prusák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.01.2019 Raiffeisen bank Ľubica Almášiová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
10.01.2019 VšZP Emil Severin Podhorodecki oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
09.01.2019 Sociálna poisťovňa Dávid Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  28.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
09.01.2019 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  28.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
09.01.2019 Okresný súd Andrej Hvišč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
08.01.2019 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 28.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.01.2019 Okresný súd Jozef Horvát doporučená zásielka 22.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.01.2019 Okresný súd Ing. Marián Šalamon doporučená zásielka 22.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.01.2019 Okresný súd Ing. Marián Šalamon doporučená zásielka 22.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
07.01.2019 Okresný súd Viliam Gerbery doporučená zásielka 22.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám