Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

2018

došlo dňa odosielateľ adresát druh zásielky uložené do stav uloženia zásielky
23.12.2018 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka   uložená na podateľni MsÚ
31.12.2018 Sociálna poisťovňa Miroslav Biľ zásielka   uložená na podateľni MsÚ
31.12.2018 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18..01.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 14.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2018 Súdny exekútor Marián Grobár zásielka 14.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2018 Úrad práce SVaR Nadežda Bilá zásielka 14.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2018 Dôvera Štefan Mikula zásielka 14.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2018 Dôvera Venesa Grošaftová zásielka 14.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2018 Allianz Vincent Seman zásielka 08.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
21.01.2018 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.01.2018 Okresný súd Miroslav Biľ doporučená zásielka 04.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.12.2018 VšZP Marián Mihok zásielka 07.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
20.12.2018 Okresný súd Jozef Čupeľa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
19.12.2018 Intrum Branislav Poláček zásielka 07.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
19.12.2018 Okresný súd Anna Marčoková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.12.2018 Fitek, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 07.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
18.12.2018 Okresný súd Stanislav Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
17.12.2018 Union Štefan Kapec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.12.2018 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 02.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
14.12.2018 Dôvera Patrik Orth zásielka 02.01.2019 uložená na podateľni MsÚ
13.12.2018 Sociálna poisťovňa Miroslav Biľ zásielka 31.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.12.2018 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 31.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.12.2018 Dôvera Juraj Klimek zásielka 31.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.12.2018 Dôvera Klaudia Čekanová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 31.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.12.2018 Dôvera Žaneta Billá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 31.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.12.2018 Dôvera Žaneta Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 31.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2018 Okresný súd Ľubomír Tarasovič doporučená zásielka 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2018 Okresný súd Michal Greško doporučená zásielka 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2018 Okresný súd Žaneta a Radoslav Bilý doporučená zásielka 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2018 VšZP Štefan Mikula oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 31.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2018 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejarová zásielka 4x 31.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.12.2018 Súdny exekútor Daniela Goliašová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.12.2018 VšZP Sofia Mikullová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.12.2018 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.12.2018 Kamil Horejsek Tomáš Jamnický zásielka 28.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.12.2018 Okresný úrad  Jozef Sisák  zásielka 28.12.2018  uložená na podateľni MsÚ
27.12.2018 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2018 Mestský úrad Andrej Miko doporučená zásielka 21.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2018 Mestský úrad Branislav Kozák doporučená zásielka 21.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2018 Sociálna poisťovňa Denisa Pollaková zásielka 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2018 DUPOS dražobná spol. Dana Bilá zásielka 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2018 Exekútorský úrad Dávid Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2018 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2018 OR PZ Anna Marčoková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.12.2018 Česká správa sociálního zabezpečení Miroslav Biľ zásielka 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.12.2018 Sociálna poisťovňa Iveta Wendy Alžbeta Horváthová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.12.2018 Okresný súd Pavol Klár doporučená zásielka 18.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.12.2018 Okresný súd Dušan Bilý doporučená zásielka 18.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.12.2018 Okresný súd Branislav Sivák doporučená zásielka 18.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.12.2018 Tesco Clubcard Žaneta Bilá zásielka 21.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.11.2018 Notársky úrad Jaroslav Grček zásielka 18.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.11.2018 VšZP Martin Kunst oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 18.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.11.2018 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  17.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.11.2018 Okresný úrad Branislav Kozák doporučená zásielka  17.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.11.2018 Okresný úrad Branislav Kozák doporučená zásielka 17.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.11.2018 Český telekomunikačný úrad Eduard Tarcala oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.11.2018 Okresný súd Ľuboš Baláž oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.11.2018 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.11.2018 Okresný súd Lukáš Patkaň oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.11.2018 Okresný súd Patrik Steinecker oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.11.2018 Kooperatíva Andrea Onačilová zásielka 14.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.11.2018 Kooperatíva Andrea Onačilová zásielka 14.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.11.2018 Raiffeisen bank Ľubica Almášiová zásielka 14.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.11.2018 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 14.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.11.2018 Okresný súd Vladimír Očipa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 14.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.11.2018 Sociálna poisťovňa Ondrej Borovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 14.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.11.2018 Okresný súd Viliam Jalč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.11.2018 Slovenská konsolidačná Vojtech Bilý zásielka 11.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.11.2018 Slovenská konsolidačná Juraj Stupinský zásielka 11.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Okresný súd Vladimír Očipa doporučená zásielka 07.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Okresný súd Rastislav Strunga doporučená zásielka 07.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Okresný súd František Hvišč doporučená zásielka 07.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Okresný súd Henrik Rabatin doporučená zásielka 07.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Okresný súd Miroslav Roštáš doporučená zásielka 07.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Okresný súd Jaroslav Jurák doporučená zásielka 07.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Slovenská konsolidačná Marián Grobár zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Lukáš Patkaň zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Juraj Pažák zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Jana Dudášová zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Dušan Palenčar zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Rudolf Seget zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Ján Mačko zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Peter Lauko zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Dušan Sova zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Zuzana Semanová zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2018 Dôvera Ľuboš Baláž zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.11.2018 VšZP Lucia Mačuteková zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.11.2018 Intrum Radoslav Bilý zásielka 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.11.2018 VšZP Pavol Sulyok oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.11.2018 VšZP Kamil Horejsek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.11.2018 Okresný súd Nikolas Verčimák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.11.2018 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 04.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.11.2018 VÚB banka Peter Hužvár zásielka 04.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.11.2018 Slovenská konsolidačná Peter Hanuščak zásielka 03.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.11.2018 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.11.2018 Okresný súd Stanislav Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.11.2018 Dôvera Pamela Remetová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.11.2018 Okresný súd Kamil Lazor oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.11.2018 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová 4x zásielka 03.12.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.11.2018 Okresný úrad,PO Mgr. Iveta Wendy Alžbeta Horváthová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.11.2018 Okresný súd Ján Mihaľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.11.2018 Okresný súd Marek Ferenc oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.11.2018 Okresný súd Milan Cuprišin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.11.2018 Okresný súd Zdenko Maštera doporučená zásielka 26.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2018 Wustenrot Ľubica a Samuel Almáši zásielka 26.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2018 Okresný súd Ing. Andrej Harčar oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2018 Okresný súd Milan Ildža oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.11.2018 Okresný súd Miroslav Goliaš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.11.2018 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.11.2008 uložená na podateľni MsÚ
06.11.2018 Okresný súd Dušan Palenčar oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.11.2018 Okresný súd Lukáš Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.11.2018 Súdny exekútor Juliana Siváková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.11.2018 Sociálna poisťovňa Jozef Horváth oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.11.2018 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.11.2018 Dôvera Marián Ondek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.11.2018 Dôvera Ján Voľanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.11.2018 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.11.2018 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.11.2018 Dôvera Juraj Klimek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.11.2018 ÚPSVaR Cuba-Coba Viera oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2018 Okresný súd Michal Hreško oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2018 Súdny exekútor Peter Vaxmanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2018 Slovenský červený kríž Ján Sarganek zásielka 19.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2018 Slovenský červený kríž Peter Polomský zásielka 19.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 19.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 Okresný súd Ján Hankovský doporučená zásielka 13.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 Okresný súd Rudolf Jurák doporučená zásielka 13.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 Slovenský červený kríž František Hvišč zásielka 16.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 Slovenský červený kríž Alena Kosárová zásielka 16.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 Slovenský červený kríž Peter Liček zásielka 16.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 Slovenský červený kríž František Billý zásielka 16.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 Slovenský červený kríž František Antoňák zásielka 16.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 Slovenský červený kríž Viera Cuba - Coba zásielka 16.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 Slovenský červený kríž Nadežda Bilá zásielka 16.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.10.2018 VšZP Alena Kosárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.10.2018 VšZP Marek Didič zásielka 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2018 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 12.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2018 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 12.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2018 Dôvera Zuzana Semanová zásielka 12.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2018 Dôvera Miroslav Ripič zásielka 12.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2018 Raiffeisen bank Zuzana Ondovová zásielka 12.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2018 VšZP Dávid Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2018 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2018 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 Okresný súd Rastislav Strunga doporučená zásielka 08.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 Okresný súd František Hažlinský doporučená zásielka 08.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 Okresný súd Peter Jaroščák doporučená zásielka 08.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 Okresný súd Jozef Horvát doporučená zásielka 08.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 Okresný súd Ján Soroka doporučená zásielka 08.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 R.Collectors, s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 VšZP Marcel Gajda zásielka 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 Česk. soc. zabezpečenie Miroslav Biľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2018 Daňový úrad OOC Šariš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.10.2018 Sociálna poisťovňa Andrea Onačilová zásielka 12.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.10.2018 Okresný úrad Jozef Horváth oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.10.2018 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.10.2018 Sociálna poisťovňa Ján Aust oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2018 VšZP Valerián Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2018 Dôvera Lukáš Patkaň oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2018 Exekútorský úrad Katarína Maňková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2018 Sociálna poisťovňa Ján Aust 2x oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.10.2018 ÚPSVaR Ján Voľanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Zuzana Vargová doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Anna Marčoková doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Jozefína Knapíková doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Radoslav Haluška doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Ján Kostelník doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Vojtech Bilý doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Henrik Rabatin doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Stanislav Repáč doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Henrik Rabatin doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Okresný súd Pavol Klár doporučená zásielka 31.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 Fitek, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 05.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2018 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.10.2018 Sociálna poisťovňa Igor zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.10.2018 Okresný úrad Milan Janočko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.10.2018 Okresný úrad Jana Vargová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.10.2018 Okresný súd Alena Drugová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.10.2018 Okresný súd Martin Verčimak oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.10.2015 Sociálna poisťovňa Miroslav Biľ zásielka 02.11.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2018 Okresný súd Adrián Berdis oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2018 Sociálna poisťovňa Henrich Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2018 Dôvera Stanislav Dudáš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2018 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský zásielka 29.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2018 Intrum Radoslav Bilý zásielka 29.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.10.2018 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová 4x zásielka 29.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2018 Okresný súd Anna Kotlariková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2018 ÚPSVaR Juraj Klimek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.10.2018 Daňový úrad MTE - CER, s.r.o. verejná vyhláška 23.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.10.2018 Okresný súd Zuzana Lazoriková doporučená zásielka 26.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.10.2018 VšZP Peter Hudák zásielka 26.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.10.2018 Okresný súd Miroslav Goliaš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.10.2018 Okresný súd Michal Hreško oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2018 VšZP Martin Kunst oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2018 VšZP Emil Seweryn Podhoredecki oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2018 VšZP Jozef Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2018 VšZP Peter Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2018 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2018 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.10.2018 Okresný úrad Mgr.Iveta Wendy Alžbeta Horváthová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.10.2018 DUPOS s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.10.2018 DUPOS s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.10.2018 DUPOS s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.10.2018 Kooperatíva poisťovňa a.s. Onačilová Andrea zásielka 22.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.10.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 19.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.10.2018 VÚB, a.s. František Hažlinský zásielka 19.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.10.2018 Okresný súd Jozef Horváth oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.10.2018 Exekútorský úrad Anton Hudák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.10.2018 Okresný súd Slavomír Šmilňak oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 19.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2018 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2018 Okresný súd Pavol Sulyok doporučená zásielka 15.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2018 Daňový úrad Miroslav Franko verejná vyhláška 15.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2018 Okresný súd Daniela Goliašová doporučená zásielka 11.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2018 VšZP Bardejov Valerián Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.09.2018 ÚPSVaR Ján Sivák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.09.2018 ÚPSVaR Ján Sivák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 15.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.09.2018 VšZP Branislav Kozák zásielka 15.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2018 Notársky úrad Ján Mačko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.09.2018 Dôvera Anna Marčoková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 12.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.09.2018 Slovenská konsolidačná Jaroslav Fečo zásielka 12.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2018 ÚPSVaR Juraj Klimek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2018 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2018 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2018 Okresný súd Andrea Phillips oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2018 Okresný súd Anna Patkaňová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2018 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 08.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.09.2018 Okresný úrad Jozef Horváth oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.09.2018 Okresný úrad Mgr. Iveta Wendy oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2018 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 03.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2018 Okresný súd Dušan Palenčar doporučená zásielka 03.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2018 Fitex, s.r.o. Miroslav Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 08.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2018 VÚB Banka Božena Halčínová zásielka 08.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.09.2018 VÚB banka Jaroslav Guttek zásielka 05.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.09.2018 Česká správa soc. zabezpečení Miroslav Biľ zásielka 05.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.09.2018 SKP Zvolen Miroslav Jeržabek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.09.2018 Dôvera Zuzana Semanová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.09.2018 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.09.2018 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 05.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.09.2018 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.09.2018 Sociálna poisťovňa Ján Aust oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.09.2018 Dôvera Marián Ondek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2018 Okresný súd Michal Greško doporučená zásielka 27.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2018 Okresný súd Michal Greško doporučená zásielka 27.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2018 Okresný súd Dušan Palenčar doporučená zásielka 27.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2018 VšZP Marcel Geci zásielka 01.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2018 VšZP Henrik Rabatin zásielka 01.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2018 Port System s.r.o. Miroslav Almáši zásielka 01.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2018 Okresný súd Ján Mihaľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2018 Súdny exekútor Ján Kostelník oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2018 Súdny exekútor Jozef Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.09.2018 Súdny exekútor Jozef Šinaľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 01.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2018 MCGA legal s.r.o. Olejárová Mária zásielka 4x 01.10.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.09.2018 Súdny exekútor Juraj Klimek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.09.2018 VšZP Emil Sewerín Podhorodecki oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.09.2018 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2018 VšZP Dávid Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2018 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2018 Okresný súd František Hvišč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2018 Dôvera Marek Ferenc oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 25.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.09.2018 Okresný súd Miroslav Almáši doporučená zásielka 20.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.09.2018 Okresný súd Peter Špireng doporučená zásielka 20.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2018 Union Jaroslav Olearčin zásielka 24.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2018 VšZP Peter Zakuťanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.09.2018 Port System, s.r.o Ľubiva Almášiová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 21.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.09.2018 Okresný súd Peter Krupica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 21.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.09.2018 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 21.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.08.2018 Edymax Jozef Čupeľa zásielka 18.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.08.2018 Mestský úrad Miroslav Jeržabek doporučená zásielka 18.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2018 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2018 Okresný úrad Mgr.Iveta Wendy Alžbeta Horvathová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2018 Slovenský červený kríž Cuba Coba Viera zásielka 17.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2018  Súdny exekútor Rudolf Seget oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta)  12.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2018 Súdný exekútor Rudolf Seget zásielka 12.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Súdný exekútor  František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Štefan Šmilňák doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Štefan Šmilňák doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Jozefína Knapíková doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Jana Raticová doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Petr Lauko doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Lukáš Patkaň doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Ján Kostelník doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Stanislav Dudáš doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Andrej Miko doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Dávid Vanta doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.08.2018 Okresný súd Zuzana Ondovová doporučená zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 VšZP Martin Kunst oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Eva Remetová zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Ján Mačko zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Rudolf Seget zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Rastislav Pavlovský zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Zuzana Semanová zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Dušan Sova zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Peter Lauko zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Juraj Pažák zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Vladimír Čorňak zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Anna Marčoková zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Jana Dudášová zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Jozef Michalica zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Dušan Palenčár zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Marek Ferenc zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Juraj Stupinský zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2018 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 11.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.08.2018 Okresný súd Peter Ilkovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.08.2018 Dôvera Peter Jaroščák zásielka 10.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.08.2018 Neznámy adresát Radoslav Bilý zásielka 10.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.08.2018 Okresný súd Michal Hreško oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.08.2018 ÚPSVaR Oľga Siváková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 07.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.08.2018 MVDr. Pavol Kovaľ Andrej Široký zásielka 07.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.08.2018 OR PZ Michal Hreško doporučená zásielka 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.08.2018 Okresný súd Michal Hreško oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.08.2018 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský zásielka 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.08.2018 VÚB Banka Peter Hužvár zásielka 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2018 VšZP Branislav Poláček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2018 VšZP Bibiána Kotorová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2018 Tesco Vojtech Bilý zásielka 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2018 Tesco Žaneta Bilá zásielka 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2018 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.08.2018 Dôvera Kristián Greškovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.08.2018 ÚPSVaR Ján Voľanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2018 Okresný súd Rudolf Jurák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2018 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2018 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2018 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2018 MCGA legal, s.r.o. Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.09.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.08.2018 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 28.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2018 VšZP Marcel Gajda oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2018 Dôvera Adrián Seňan oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2018 Dôvera Alexander Miškovič oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2018 Dôvera Dana Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2018 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2018 Dôvera Miroslav Jajko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2018 Okresný súd Pavol Sulyok oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2018 Okresný úrad Juraj Klimek oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2018 VšZP Henrik Rabatin oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2018 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2018 Dôvera Michal Jurko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2018 Dôvera Božena Halčinová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2018 Dôvera Patrik Krupa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2018 Dôvera Pavol Ďurčo oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2018 Dôvera Peter Polomský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2018 Dôvera Stanislava Eštoková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2018 Dôvera Jana Vargová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2018 Dôvera Agáta Almášiová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2018 Dôvera Radovan Moravec oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Exekútorský úrad František Bilý zásielka 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Exekútorský úrad Branislav Briškár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 ÚPSVaR Mikuláš Kičura oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Marcel Geci oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Stanislav Dudáš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Ján Voľanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Jozef Čupeľa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Marián Rimarčík oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.08.2018 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.08.2018 Okresný súd Jozef Sisák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 21.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2018 DUPOS s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 20.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2018 DUPOS s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 20.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2018 R.Colectors s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 20.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2018 Okresný súd Ján Mihaľ oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2018 Edymax Europe Jozef Čupeľa oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 17.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.08.2018 Súdny exekútor Róbert Harčar oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.07.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 17.08.2018 uloženána podateľni MsÚ
29.07.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 17.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.07.2018 Okresný súd Jozef Sisák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.07.2018 Exekútorský úrad Juraj Zápach oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 16.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2018 Dôvera Miroslav Ripič zásielka 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2018 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2018 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2018 Okresný súd Šefčet Novobrdalija doporučená zásielka 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2018 Okresný súd Alexander Pangrác doporučená zásielka 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.07.2018 VšZP Dávid Gurský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.07.2018 VšZP Marcel Gajda oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.07.2018 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 START TEMPS Vojtech Bilý oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 Dôvera Marek Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 Dôvera Stanislav Repáč oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 Okresný súd Štefan Jaroščák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 Okresný súd Anton Hudák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 Okresný súd Anton Železný doporučená zásielka 07.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 Okresný súd Marianna Dovičaková doporučená zásielka 07.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 Okresný súd František Billý doporučená zásielka 07.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 Okresný súd Martin Verčimák doporučená zásielka 07.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.07.2018 Okresný súd Rastislav Renčko doporučená zásielka 07.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.07.2018 OTP banka Marek Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.07.2018 Súdny exekútor Martin Verčimák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.07.2018 Súdny exekútor Verčimák Martin zásielka 07.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.07.2018 Start Teams Vojtech Bilý oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.07.2018 Okresný súd Miroslav Goliáš oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.07.2018 Okresný súd Pavol Klár oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2018 ÚPSVaR Roman Čonka oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2018 VšZP Branislav Poláček zásielka 06.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2018 VšZP Kamil Horejsek zásielka 06.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2018 VšZP Jozef Sisák zásielka 06.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2018 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 06.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.07.2018 Dôvera Ľuboš Baláž oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.07.2018 Okresný súd Ján Hankovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.07.2018 ÚPSVaR Žaneta Billá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.07.2018 Okresný súd Miroslav Jeržabek doporučená zásielka 31.07.2018  uložená na podateľni MsÚ
16.07.2018 Okresný súd Martin Kvietok doporučená zásielka 31.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.07.2018 Proxis Andrea Onačilová zásielka 01.08.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2018 Okresný úrad Štefan Mikula oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2018 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 30.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2018 Sociálna poisťovňa Jaroslava Heidi oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2018 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 30.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2018 VšZP Marcel Gejda zásielka 30.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.07.2018 Dôvera Tomász Kimak oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.07.2018 Sociálna poisťovňa Mária Olejárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 27.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.07.2018 Okresný súd Ľuboslava Hviščová doporučená zásielka 24.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.07.2018 Okresný súd Igor Zakuťanský doporučená zásielka 24.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2018 VšZP Žaneta Bilá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2018 VšZP Ján Eštok oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2018 VšZP Branislav Poláček oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 24.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2018 Úrad práce SVaR Nadežda Bilá zásielka 24.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2018 UNION Nadežda Bilá zásielka 24.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2018 Súdny exekútor Michaela Salajová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2018 R. Collectors, s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 23.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2018 Okresný súd Tomáš Jamnický oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 23.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2018 Súdny exekútor Juraj Hudák zásielka 18.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.07.2018 Okresný súd Pavol Sulyok oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.07.-2018 uložená na podateľni MsÚ
02.07.2018 ÚPSVaR Ján Voľanský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 20.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2018 Intrum Branislav Poláček zásielka 16.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2018 Okresný súd Rastislav Pavlovský doporučená zásielka 12.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2018 Okresný súd Pavel Beňo doporučená zásielka 12.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 4V1 Consulting, s.r.o. Jozef Ratica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 VšZP Emil Seweryn Podhorodecki oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 VšZP Sofia Mikulová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 Dôvera Zuzana Semanová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 Dôvera Jana Dudášová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 Start Temps, s.r.o. Vojtech Bilý oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.06.2018 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 13.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2018 VšZP Marek Didič zásielka 10.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2018 VšZP Jozef Zajac oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2018 ÚPSVaR Marta Gajdárová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2018 VšZP Ing. Marián Šalamon oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 10.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2018 Okresný súd Ľuboslava a František Hvišč doporučená zásielka 06.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2018 Súdny exekútor Rudolf Jurák oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2018 Sociálna poisťovňa Andrea Onačilová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 09.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2018 OR PZ Henrik Rabatin doporučená zásielka 04.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.06.2018 Úrad práce ČR Žaneta Billá oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.06.2018 Oblastní inšpektorát práce Alena Kosarová oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 06.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.06.2018 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 06.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.06.2018 Okresný súd Zdenko Maštera oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.06.2018 Okresný súd Ján Hankovský oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.06.2018 ÚPSVaR Mikuláš Kičura oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 03.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2018 Exekútorský úrad Ján More oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 02.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.06.2018 PORT System s.r.o. Ľubica Almasiová zásielka 02.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.06.2018 UNION a.s. Štefan Kapec zásielka 02.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.06.2018 Sociálna poisťovňa Miroslav Biľ zásielka 02.07.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.06.2018 JUDr. Halas Iveta Vojtková oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 29.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.06.2018 Okresný súd Michal Greško doporučená zásielka 26.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.06.2018 Okresný súd Stanislav Repač oznámenie o uložení  zásielky (Slov. pošta) 26.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.06.2018 R.Collectors, s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 25.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2018 ÚPSVaR Marta Gajdárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.06.2018 Súdny exekútor Martin Grobár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.06.2018 Súdny exekútor Anton Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.05.2018 Okresný súd Miroslav Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.05.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Star Staf s.r.o. Vojtech Bilý doporučená zásielka 18.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Marcela Ždiniaková doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Ján Eštok doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Ján Ščerbák doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Peter Jaroščák doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Ingrid Schaderová doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Andrej Široký doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Martin Kvietok doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Peter Hanuščák doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2018 Okresný súd Ján Eštok doporučená zásielka 13.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.05.2018 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Radoslav Bilý zásielka 15.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.05.2018 Exekútorský úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.05.2018 Exekútorský úrad Anna Patkaňová doporučená zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.05.2018 Exekútorský úrad František Antoňák doporučená zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Okresný úrad František Sisák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Okresný úrad Lívia Čechová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Okresný úrad Jozef Ratica zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Alexander Pangrác zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Žaneta Billá zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Dušan Sova zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Kamil Lazor zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Marek Repáč zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Juraj Pažák zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Rudolf Seget zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Anna Marčoková zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Eva Remetová zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Dušan Palenčár zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Miroslav Jajko zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Petr Lauko zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Ján Mačko zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2018 Dôvera Marek Ferenc zásielka 12.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2018 VšZP Roman Čonka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2018 Okresný súd Ivana Patkaňová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2018 Okresný súd Peter Lavko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2018 Súdny exekútor Jozef Ratica zásielka 11.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.05.2018 Sociálna poisťovňa Žaneta Billá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.05.2018 Lear Corporation Seating Peter Jaroščák doporučená zásielka 05.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.05.2018 Súdny exekútor Iveta Wendy Alžbeta Vojtková doporučená zásielka 05.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.05.2018 Okresný súd František Hvišč doporučená zásielka 07.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.05.2018 Okresný súd Marta Gajdárová doporučená zásielka 07.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.05.2018 Okresný súd Monika Dendisová doporučená zásielka 07.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2018 Okresný súd Pavol Klár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2018 Intrum Radoslav Bilý zásielka 04.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2018 Okresný súd Miroslav Goliaš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2018 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 JUDr. Sobolovský Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 Slovenská konsolidačná, a.s. Miroslav Biľ zásielka 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 Slovenská konsolidačná, a.s. Kamil Lazor zásielka 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 Slovenská konsolidačná, a.s. Nadežda Bilá zásielka 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 Dôvera Jana Dudášová zásielka 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 Dôvera Rastislav Pavlovský zásielka 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 Dôvera Zuzana Semanová zásielka 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 Dôvera Jozef Michalica zásielka 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.05.2018 Dôvera Juraj Stupinský zásielka 01.06.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.05.2018 ČSOB Zuzana Ondová zásielka 29.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.05.2018 Fitek, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 29.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.05.2018 VšZP Ján More zásielka 29.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2018 Súdny exekútor Slavomír Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2018 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2018 Okresný súd Branislav Poláček doporučená zásielka 24.05.2018 uložená na podsateľni MsÚ
09.05.2018 OR PZ Henrik Rabatin doporučená zásielka 24.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.05.2018 Súdny exekútor Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.05.2018 Súdny exekútor Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.05.2018 Slovenský červený kríž Viera Cuba Coba zásielka 25.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2018 Ministerstvo vnútra Peter Liček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2018 Ministerstvo vnútra Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2018 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2018 VšZP Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2018 VšZP Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2018 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2018 R.Collectors, s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 21.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.04.2018 Polícia ČR Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.04.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.04.2018 Okresný súd Rastislav Strunga doporučená zásielka 16.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.04.2018 Okresný súd Silvia Novická doporučená zásielka 16.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2018 Sociálna poisťovňa Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2018 Sociálna poisťovňa Ján Aust oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.04.2018 Súdny exekútor Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.04.2018 Okresný súd Ingrid Schaderová doporučená zásielka 10.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.04.2018 Okresný súd Jozef Ratica doporučená zásielka 10.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.04.2018 Okresný súd Miroslav Almáši doporučená zásielka 10.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.04.2018 Okresný súd Rudolf Jurák doporučená zásielka 10.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.04.2018 Súdny exekútor Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.04.2018 VšZP Martin Kunst oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.04.2018 VšZP Valerián Gurský zásielka 11.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2018 VšZP Emil Sewerin Podhorodecki oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2018 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2018 Prvá Stavebná sporiteľňa Marián Juriš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.04.2018 Okresný súd Katarína Maňková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
18.04.2018 ÚPSVaR Miroslav Jajko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2018 Okresný súd Miroslav Biľ doporučená zásielka 07.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.04.2018 VšZP Martin Kunst oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.05.2018  uložená na podateľni MsÚ
16.04.2018 Okresný súd Trhovište Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2018 ÚPSVaR Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2018 VšZP Roman Čonka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2018 Okresný súd Miroslav Lamanec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2018 CreditCall, s.r.o. Tomáš Michalica zásielka 30.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2018 OR PZ Henrik Rabatin doporučená zásielka 26.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2018 ČSOB Marián Milý zásielka 30.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2018 Okresný súd Henrik Rabatin doporučená zásielka 25.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2018 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 25.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2018 Okresný súd Rastislav Strunga doporučená zásielka 25.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2018 Okresný súd Martin Beňa doporučená zásielka 25.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2018 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 25.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2018 Okresný súd Juraj Pšenčík doporučená zásielka 25.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
10.04.2018 Okresný súd Valerián Gurský doporučená zásielka 25.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.04.2018 Okresný súd František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.04.2018 Okresný súd Andrea Philips oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.04.2018 VšZP Katarína Rybárová zásielka 24.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.04.2018 VšZP František Hvišč zásielka 24.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2018 VšZP Milan Kaľata zásielka 23.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2018 VšZP Alexander Pangrác zásielka 23.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2018 Okresný súd Valerián Gurský doporučená zásielka 20.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2018 Okresný úrad Marián Litavec doporučená zásielka 20.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2018 Okresný súd Ingrid Schaderová doporučená zásielka 20.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2018 Súdny exekútor Pavol Sulyok zásielka 23.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2018 ÚPSVaR Marián Milý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2018 Okresný súd Branislav Kozák doporučená zásielka 12.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2018 Okresný súd Eduard Tarcala doporučená zásielka 12.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2018 Dôvera Radovan Moravec zásielka 16.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2018 Dôvera Radovan Schader zásielka 16.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 16.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2018 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2018 VšZP Radoslav Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.03.2018 Starstaff Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2018 Okresný súd Miroslav Goliáš doporučená zásielka 11.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2018 Okresný súd František Billý doporučená zásielka 11.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
27.03.2018 Okresný súd Eduard Tarcala a Slávka Tarcalová doporučená zásielka 11.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.03.2018 Súdny exekútor Jozef Želinský zásielka 13.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.03.2018 Súdny exekútor Rudolf Seget oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.03.2018 Ministerstvo vnútra Miroslav Biľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.03.2018 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.03.2018 Okresný súd Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.03.2018 Okresný súd Adrián Berdis oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.03.2018 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.03.2018 Dôvera Marcela Ždiniaková zásielka 09.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.03.2018 Dôvera Tibor Červeňák zásielka 09.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.03.2018 Okresný súd Miloš Frniak doporučená zásielka 06.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.03.2018 Notársky úrad Andrej Kuľka doporučená zásielka 06.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.03.2018 Dôvera Maroš Eštočak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.03.2018 Okresný súd Ján Mihaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.03.2018 Okresný súd Daniela Rišková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.03.2018 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.03.2018 ÚPSVaR Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.03.2018 Okresné riaditeľstvo PZ Henrik Rabatin doporučená zásielka 03.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.03.2018 Česká správa soc. zabezpečenia Miroslav Biľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.03.2018 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 03.04.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.03.2018 CreditCall, s.r.o. Ingrid Schaderová zásielka 30.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.03.2018 VšZP Michaela Salajová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.03.2018 Mesto Trebišov Zuzana Lazoriková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.03.2018 Okresný súd Dalibor Tužák doporučená zásielka 27.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.03.2018 Okresný súd Ján Mihaľ doporučená zásielka 27.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.03.2018 Okresný súd Ján Mihaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.03.2018 ČSOB Marián Milý zásielka 27.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.03.2018 CreditCall, s.r.o. Dušan Sova zásielka 27.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.03.2018 CreditCall, s.r.o.  Marek Ferenc zásielka 27.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.03.2018 Česká správa so. zabezpečení Miroslav Biľ zásielka 26.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
08.03.2018 Starstaff Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.03.2018 Slovenská sporiteľňa Milan Janočko zásielka 26.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.03.2018 Oblastní inspektorát práce Alena Kosarová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.03.2018 Okresný súd Henrich Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.03.2018 ČSOB Tomáš Berec zásielka 23.05.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.03.2018 Okresný súd Eduard Tarcala zásielka 23.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.03.2018 Okresný súd Agáta Almášiová zásielka 23.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.03.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 19.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.03.2018 Súdny exekútor Rudolf Seget zásielka 19.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.03.2018 Súdny exekútor Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2018 Okresný úrad Agáta Almášiová zásielka 18.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2018 VšZP Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.02.2018 Súdny exekútor Tibor Butkovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.02.2018 Súdny exekútor Rudolf Seget oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.02.2018 JUDr. Dagmar Kováčová Marek Didič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.02.2018 Oblastní inspektorát práce Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Kaufland Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Okresný súd Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Okresný súd Andrej Pagáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Krajský súd Jozef Kačmár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Kamil Lazor zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Marek Ferenc zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Rudolf Seget zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Ján Mačko zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Petr Lauko zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Dušan Sova zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Zuzana Lazoriková zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Anna Marčoková zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Juraj Pažák zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2018 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 12.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2018 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2018 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 11.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2018 Klientské služby Peter Hužvár zásielka 11.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
20.02.2018 CreditCall, s.r.o. Ľubomír Gusenica zásielka 10.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2018 DUPOS Trnava Dana Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2018 ÚPSVaR Žaneta Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2018 Súdny exekútor Žaneta Billá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2018 VšZP Zdenko Klimkovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.02.2018 CreditCall, s.r.o. Peter Vaxmanský zásielka 06.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.02.2018 CreditCall, s.r.o. Kristián Greškovič zásielka 06.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.02.2018 CreditCall, s.r.o. Jozef Michalica zásielka 06.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.02.2018 MsP Nová Dubnica Kristína Jašová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.02.2018 Okresný súd Patrik Steinecker oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
16.02.2018 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2018 Okresný súd Pavol Pilát doporučená zásielka 01.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2018 Okresný súd Miloš Frniak doporučená zásielka 01.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2018 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2018 Exekútorský úrad Agáta Almašiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2018 Wustenrot Samuel Almáši zásielka 04.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2018 Okresný súd Viera Porubská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2018 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2018 Okresný súd Renáta Verčimáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2018 CreditCall, s.r.o. Ján Voľanský zásielka 03.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2018 CreditCall, s.r.o. Anton Hudák zásielka 03.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2018 Súdny exekútor Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2018 Poli tormen taxi Tomáš Polačik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2018 Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2018 Fitek, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 02.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2018 VšZP Marcel Geci zásielka 02.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2018 Fresh Garden Katarína Mačušová zásielka 02.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2018 Súdna exekútorka Martin Verčimák zásielka 02.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2018 Súdna exekútorka Agáta  Almášiová zásielka 02.03.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2018 Okresný súd Dominik Dendis, Jana Dendisová a Alena Dendisová doporučené zásielky 27.02.2018 uložené na podateľni MsÚ
12.02.2018 Okresný súd Valerián Gurský doporučená zásielka 27.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
09.02.2018 CreditCall, s.r.o. Jozef Čupeľa zásielka 27.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
07.02.2018 CreditCall, s.r.o. Anton Hudák zásielka 25.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2018 Súdny exekútor Ľubica Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2018 Union Zuzana Savočková zásielka 24.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.02.2018 Sociálna poisťovňa Jaroslava Heidi Juráková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.02.2018 Sociálna poisťovňa Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.02.2018 Edymax SE Vojtech Bilý zásielka 23.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.02.2018 CreditCall, s.r.o. Rastislav Renčko zásielka 23.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.02.2018 CreditCall, s.r.o. Igor Zakuťanský zásielka 23.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.02.2018 CreditCall, s.r.o. Viliam Rondzík zásielka 23.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.02.2018 CreditCall, s.r.o. Kamil Lazor zásielka 23.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
05.02.2018 CreditCall, s.r.o. Marek Repáč zásielka 23.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2018 Edymax SE Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2018 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2018 Okresný súd Mária Poláková zásielka 20.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2018 Exekútorský úrad Rudolf Seget zásielka 20.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2018 AXA, a.s. Ľubomír Marcinek zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2018 Markmont Jozef Ratica zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2018 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2018 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2018 Okresný súd Petr Lavko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2018 Okresný súd Miroslav Goliaš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 Okresný súd Peter Likovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 Okresný súd R. Harčár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 Exekútorský úrad Marián Litavec zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 Dôvera Marek Repáč zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 Dôvera Anton Hudák zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 Dôvera Viliam Rondzik zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 Platiť sa oplatí Jozef Fabian zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 VšZP Emil Seweryn Podhorodecki zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
31.01.2018 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2018 Kaufland Jaroslava Juráková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2018 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2018 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2018 Okresný súd Martin Beňa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2018 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2018 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2018 CreditCall, s.r.o. Rudolf Seget zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2018 Dôvera Igor Zakuťanský zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
30.01.2018 Sociálna poisťovňa Miroslav Bil zásielka 19.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
26.01.2018 Okresný súd Radoslav Haluška oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.01.2018 Dôvera Miroslav Jajko zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.01.2018 Edymax SE Vojtech Bilý zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.01.2018 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.01.2018 VšZP Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
25.01.2018 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 OR PZ Vladimír Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 CreditCall, s.r.o. Jozef Čupeľa zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Juraj Pažák zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Anna Marčoková zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Radovan Schader zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Miroslav Jajko zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Petr Lauko zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Marek Ferenc zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2018 Dôvera Dušan Sova zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
23.01.2018 VÚB Generali Žaneta Billá zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.01.2018 Exekútorský úrad Ján Ščerbák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2018 uložené na podateľni MsÚ
22.01.2018 Súdny exekútor Jozef Šoltys zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
22.01.2018 Intrum Justitia Slovakia Radoslav Bilý zásielka 12.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
19.01.2018 JUDr. Sobolovský Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.02.2018 uložené na podateľni MsÚ
17.01.2018 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský zásielka 05.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.01.2018 Union Jaroslav Olearčin zásielka 05.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
17.01.2018 Stafim, s.r.o. Jozef Ratica zásielka 05.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2018 Ministerstvo vnútra Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.02.2018 uložené na podateľni MsÚ
15.01.2018 CreditCall, s.r.o. Peter Vaxmanský zásielka 02.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2018 CreditCall, s.r.o. Peter Vaxmanský zásielka 02.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2018 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 02.02.2018 uložená na podateľni MsÚ
12.01.2018 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2018 uložené na podateľni MsÚ
11.01.2018 Okresný súd Pavol Sulyok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.01.2018 uložené na podateľni MsÚ
08.01.2018 Okresný súd Andrej Široký oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.01.2018 uložené na podateľni MsÚ
08.01.2018 Okresný súd Adrián Berdis oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.01.2018 uložené na podateľni MsÚ
05.01.2018 ČSOB Zuzana Ondovová zásielka 23.01.2018 uložená na podateľni MsÚ
03.01.2018 Sociálna poisťovňa Andrej Pangrác zásielka 22.01.2018 uložená na podateľni MsÚ
 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám