Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vážení pedagógovia,

keď sa pred viac ako 430-timi rokmi narodil „Učiteľ národov“ Ján Amos Komenský určite netušil, že raz sa bude deň jeho narodenia – 28.marec – oslavovať vo svete ako Medzinárodný deň učiteľov. Jedným dychom však treba dodať, že svojou prácou a životom si takú poctu bezpochyby zaslúžil.

Pedagóg, učiteľ totiž nie je iba povolanie – je to poslanie, ale i bremeno zodpovednosti na celý život. Vzdelávať a vychovávať budúce generácie, vštepovať im vedomosti, ktoré raz budú potrebovať, pestovať v nich základné ľudské cnosti je mimoriadne náročná a zodpovedná úloha. Ste tými, ktorí vnášajú svetlo poznania do tmy nevedomosti, ste aj morálnymi autoritami pre mladé ľudské bytosti.

Som nesmierne rád, že v Bardejove máme pedagógov, ktorí bezo zvyšku napĺňajú toto poslanie – presviedčam sa o tom vždy, keď sa s vami stretávam pri rôznych príležitostiach. Za tie roky som sa presvedčil, že osudy našich žiakov sú v dobrých a zodpovedných rukách, že im odovzdávate všetky svoje poznatky a vychovávate z nich vzdelaných a vyspelých ľudí. Ľudí, ktorí budú prospešní pre svoje rodiny, pre celú našu spoločnosť.

Ale ani bez sebaúcty si človek nemôže vážiť prácu, ktorú vykonáva. A bez hlbokej úcty k vlastnej práci nie je možné vážiť si ani seba. Učiteľova práca a poslanie sa pohybujú v blízkosti vecí vznešených. Dennodenne preniká k detskej duši a rozdúchava plamienok malej sviečky na veľký plameň prinášajúci svetlo poznania.

Človeka nekrášli jeho krása, ani bohatstvo, ale jeho ušľachtilá duša a práca. Každá práca vykonávaná s radosťou je šťastím, a keď ju robíme aj s láskou, tak niet väčšieho šťastia na svete.

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia,

pri príležitosti vášho profesionálneho sviatku vám ďakujem za vašu náročnú prácu, vyslovujem voči nej úctu a vďaku, a želám vám veľa úspechov a veľa múdrych a šikovných žiakov !  

 

MUDr. Boris HANUŠČAK

primátor

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2024-03-28, 08:30  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám