Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova č. 3751 – email: info@ekobardas.sk, tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov s kompostom. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestňované od 06.11.2023 do 15.11.2023, v čase od 9:00 hod. do doby rozobratia kompostu.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

 1. a) Fyzická osoba pred odobratím kompostu sa musí preukázať poverenému pracovníkovi občianskym preukazom s trvalým pobytom na území mesta Bardejov, ktorý to uvedie do evidencie.
 2. b) Maximálne množstvo pre osobu je 1 m3
 3. c) Riadiť sa pokynmi povereného pracovníka a mestskej polície, aby nedochádzalo k prípadnému blokovaniu plynulosti cestnej premávky a porušovaniu verejného poriadku.  

Harmonogram bezplatného poskytovania kompostu:

 • 06.11.2023 – ul. Družstevná (parkovisko pri štadióne)
 • 07.11.2023 – ul. Bernolákova (pri multifunkčnom ihrisku)
 • 08.11.2023 – ul. Pod lipkou (za mostom v pravo, oproti domu č.32)
 • 09.11.2023 – ul. Homolková (voľná plocha križovatka Homolkova a Pod papierňou)
 • 10.11.2023 – Mihaľov (horné parkovisko)
 • 13.11.2023 – Mičková ul. (mestská komunikácia oproti predajni kozubov)
 • 14.11.2023 – Dlhá lúka (za novým mostom)
 • 15.11.2023 – Bardejovská Nová Ves (otočisko MHD smer Andrejová)

Zverejnil: Milan Klimek, 202.11.03, 11:30 hod, milan.klimek@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám