Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

„Sieť nabíjacích staníc v meste Bardejov“
Plán obnovy a odolnosti - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie
Dátum podania: 29.09.2023
Doba realizácie: 01/2024 – 12/2024
Obsah projektu:    
Vytvorenie podmienok na zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy a zároveň podpora budovania verejne prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia celkových emisií v doprave a zlepší kvalita ovzdušia. Inštaláciou 16 nabíjacích staníc prioritne do rezidenčných areálov v meste Bardejov sa zvýši ich dostupnosť nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta.  
Celkové predpokladané náklady: 137 220 €
z toho požadovaná dotácia: 127 200 €

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v Bardejove – obydlie Dlhá Lúka“
Úrad vlády SR - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
Dátum podania: 21.08.2023
Doba realizácie: 07/2023 – 12/2024
Obsah projektu:    
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a tým zvýšenie kvality bývania prostredníctvom dobudovania ZTI. Predmetom projektu je vybudovanie prístupovej komunikácie ku všetkým obydliam v segregovanej rómskej komunite Dlhej Lúke, ktorá sa už bude napájať na ďalej budovaný chodník financovaný z NFP.
Celkové predpokladané náklady: 1 077 367,25 €
z toho požadovaná dotácia: 15 836,47 €

„Vybudovanie a rekonštrukcia športovísk“
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Výzva 2/2023/SRR - poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
Dátum podania: 29.06.2023
Doba realizácie: 09/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Vytvorenie priestorov v exteriéri pozostávajúcich z infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru. Pôjde o tri verejné priestory využívané obyvateľmi, ktoré nie sú vybavené vhodnou infraštruktúrou, ktorá by im umožňovala venovať sa pohybovým aktivitám a vytváraniu medzigeneračných väzieb. Ide o priestory v mestskej časti Mihaľov a Dlhá Lúka a na ul. Bernoláková (na sídlisku Moliterka). V rámci priestorov budú vybudované miesta prvej pomoci, vrátane defibrilátora osadeného pevne na stene s alarmom.
Celkové predpokladané náklady: 466 831,67 €
z toho požadovaná dotácia: 443 490,08 €

„Doplnenie technickej infraštruktúry – zberné nádoby kuchynský odpad 2023“
Environmentálny fond Oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
Činnosť C1 - Triedený zber komunálneho odpadu
Dátum podania: 13.04.2023
Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Efektívny zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne (BRKO) zakúpením 445 ks zberných nádob na doplnenie stojísk komunálnej bytovej výstavby, z toho 295 ks 660 litrových zberných nádob a 150 ks 240 litrových zberných nádob hnedej farby, prispôsobené na zber BRKO.
Celkové predpokladané náklady: 69 660,00 €
z toho požadovaná dotácia: 66 177,00 €

 

 

 

 

 

  Erb Mesta Bardejov

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2023-10-05 14:00 zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám