Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Kalvária

Mesto Bardejov spolu s partnerským mestom Gorlice plánuje podať projekt „Miesta pamäti, Bardejov - Gorlice“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Preto by sme vás chceli požiadať o váš názor, ktorý nám pomôže pripraviť koncept projektu, ktorý splní očakávania obyvateľov aj turistov mesta.

Cieľom projektu je posilniť kultúrne dedičstvo a cestovný ruch v Bardejove a Gorliciach zlepšením prístupu k pamiatkam na oboch stranách hranice, zvýšením atraktivity pre návštevníkov a podporou trvalo udržateľného rozvoja.

Viac informácií o projekte

Vaše názory čakáme do 25.9.2023. Pripomienky k projektu je možné zasielať aj na e-mailovú adresu: kalvaria@bardejov.sk

 

Zverejnil: Ing. Michal Jurečko, 2023-09-09, 14:47  michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám