Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41 - aktualizácia po vyhodnotení stanovísk

Názov výkresu
Časť
Dokument
Širšie vzťahy a 1 pdf
Širšie vzťahy b, c 1 pdf
Širšie vzťahy d, e, f, g, h 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 h 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 d, e, f, g, h 3 pdf
Doprava návrh ZaD 41 a 4 pdf
Doprava návrh ZaD 41 d, e, f, g 4 pdf
Vodné hospodárstvo navrh ZaD 41 d, e, f 5 pdf
Energetika návrh ZaD 41 d, e, f 6 pdf
Návrh PPF ZaD 41 a 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 b 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 c 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 d, e, f 8 pdf
Textová správa text pdf
     

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41 - aktualizácia

Názov výkresu
Časť
Dokument
Širšie vzťahy a 1 pdf
Širšie vzťahy b, c 1 pdf
Širšie vzťahy d, e, f, g, h 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 h 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 d, e, f, g, h 3 pdf
Doprava návrh ZaD 41 4 pdf
Doprava návrh ZaD 41 d, e, f, g 4 pdf
Vodné hospodárstvo navrh ZaD 41 d, e, f 5 pdf
Energetika návrh ZaD 41 d, e, f 6 pdf
Návrh PPF ZaD 41 a 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 b 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 c 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 d, e, f 8 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41

Názov výkresu
Časť
Dokument
Širšie vzťahy A 1 pdf
Širšie vzťahy B, C 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c 3 pdf
Návrh PPF ZaD 41 a 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 b 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 c 8 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 40

Názov výkresu
Časť
Dokument
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 40 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 40 - spojené 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh - spojené 3 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 39

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 39 návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 39 návrh 3 pdf
Doprava návrh ZaD 39 návrh 4 pdf
TI vodné hospodárstvo ZaD 39 návrh 5 pdf
TI energetika ZaD 39 návrh 6 pdf
VPS ZaD 39 návrh 7 pdf
Textová časť text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 38

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 b-f-z - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 c-h - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 d-g-i-r-t-x-y - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 j - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 a-b-e-f-k-l-n-o-p-q-s-u-v-w-z návrh 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 c-d-g-h-i-r-t-x-y návrh 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 j návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 b-f-n-z návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 c-h návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 d-g-i-r-t-x-y návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 j návrh 3 pdf
PPF ZaD 38 a-p-q-o návrh 8 pdf
PPF ZaD 38 b-f-n návrh 8 pdf
PPF ZaD 38 c-h návrh 8 pdf
PPF ZaD 38 d-t-i návrh 8 pdf
Doprava ZaD 38 návrh 4 pdf
TI - vodné hospodárstvo ZaD 38 návrh 5 pdf
TI - energetika ZaD 38 návrh 6 pdf
VPS ZaD 38 návrh 7 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN Z KM Bardejovské Kúpele - bývalé skleníky

Názov výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický návrh 2 pdf
Návrh tech. vyb. vodné hospodárstvo 7 pdf
Návrh tech. vyb. elektrina 8 pdf
Návrh tech. teplo a plyn 9 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 37

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia stav 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a stav 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a návrh 3 pdf
Doprava 1 stav 4 pdf
Doprava 2 stav 4 pdf
Doprava 3 stav 4 pdf
Doprava 4 stav 4 pdf
Doprava 5 stav 4 pdf
Doprava 6 stav 4 pdf
Doprava 7 stav 4 pdf
Doprava 1 návrh 4 pdf
Doprava 2 návrh 4 pdf
Doprava 3 návrh 4 pdf
Doprava 4 návrh 4 pdf
Doprava 5 návrh 4 pdf
Doprava 6 návrh 4 pdf
Doprava 7 návrh 4 pdf
VPS 1 návrh 7 pdf
VPS 2 návrh 7 pdf
VPS 3 návrh 7 pdf
VPS 4 návrh 7 pdf
VPS 5 návrh 7 pdf
VPS 6 návrh 7 pdf
VPS 7 návrh 7 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 36

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický stav 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 pdf
Doprava stav   pdf
Doprava návrh   pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 35

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický stav 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 34

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický 34a stav 3 pdf
Komplexný urbanistický 34a návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický 34b stav 3 pdf
Komplexný urbanistický 34b návrh 8 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 33

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický návrh ZaD č. 33 a-b stav 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD č. 33 a-b návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD č. 33 c stav 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD č. 33 c návrh 3 pdf
Záber PPF ZaD č. 33 c stav 8 pdf
Záber PPF ZaD č. 33 c návrh 8 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 32

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Širšie vzťahy návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 pdf
Záber PPF návrh 8 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 31

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický stav 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 pdf
Širšie vzťahy stav 1 pdf
Širšie vzťahy návrh 1 pdf
Doprava stav 4 pdf
Doprava návrh 4 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny UPN Z KM Bardejovské Kúpele - Pod vrchmi

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický stav 2 pdf
Komplexný urbanistický návrh 2 pdf
TI vodné hospodárstvo stav 7 pdf
TI vodné hospodárstvo návrh 7 pdf
TI energetika a plyn stav 9 pdf
TI energetika a plyn návrh 9 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 30

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Širšie územné vzťahy a väzby stav 1 pdf
Širšie územné vzťahy a väzby návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 a stav 3 pdf
Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 b stav 3 pdf
Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 c stav 3 pdf
Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 a návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 b návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 c návrh 3 pdf
Doprava ZaD č. 30 stav 4 pdf
Doprava ZaD č. 30 návrh 4 pdf
PPF ZaD č. 30 stav 8 pdf
PPF ZaD č. 30 návrh 8 pdf
Sprievodná správa text   pdf

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám