HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z I. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 22.11.2022
( ustanovujúce zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia - Schválenie programu zasadnutia podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta  Slavomír Hudák
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.  


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia - Schválenie programu zasadnutia podľa predloženého návrhu - opakované hlasovanie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa