Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Alena Gombošová 054/472 2781 www.gymlsbj.sk
stockel@gymlsbj.sk
Súkromné Gymnázium, Ul. 29. augusta, 085 01 Bardejov
 riaditeľ/ka: PaedDr. Renáta Tulejová 054/474 8461 www.sgbj.sk
www.sgbj.edupage.org
info@sgbj.sk
sgbj@mail.t-com.sk
Gymnázium sv. Jána Bosca, Jiráskova 5, 085 78 Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Martin Šmilňák 054/474 6554 www.cigybar.sk
cigybar@cigybar.sk
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov
 riaditeľ/ka: Ing. Peter Dulenčin, PhD. 054/486 1950 www.ssjh.sk
sulvap@centrum.sk
ssjhbj@slovanet.sk
Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
 riaditeľ/ka: RNDr. Eva Kurnátová 054/488 0150 www.spojenaskola.edupage.org
spojenabj@mail.t-com.sk
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
 riaditeľ/ka: Ing. Helena Ferková 054/488 5126
054/472 3830
www.habj.sk
skola@zssjabj.edu.sk
Súkromná stredná odborná škola Bardejov, Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Eva Remetová 054/474 8314 ssosbj.edupage.org
skola@sousbj.edu.sk
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov
 riaditeľ/ka: Ing. Jaroslav Bujda 054/472 2450 www.spsbj.sk
skola@spsbj.sk

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám